سوالات

سوالات

سوالاتبرچسب سوال: Опухоль
فیلتر:همهبی پاسخحل شدهبسته شدهبی پاسخ
ОПУХОЛЬ В ПОЧКЕ И ПИЕЛОНЕФРИТ
بی پاسخЛариса Липина پرسید ۹ ماه پیش
۲۴ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
КРОВЬ В МОЧЕ ОПУХОЛЬ В ПОЧКЕ
بی پاسخЕлена Новикова پرسید ۹ ماه پیش
۲۲ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
КАК ВЫГЛЯДИТ ЗЛОКАЧЕСТВЕННАЯ ОПУХОЛЬ ПОЧКИ
بی پاسخНаташа Ефремова پرسید ۹ ماه پیش • 
۲۵ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ЗЛОКАЧЕСТВЕННАЯ ОПУХОЛЬ В ПЕЧЕНИ ЛЕЧЕНИЕ
بی پاسخНаташа Стаханова پرسید ۹ ماه پیش
۱۵ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ОПУХОЛЬ ПЕЧЕНИ ПРИЗНАКИ СИМПТОМЫ
بی پاسخДиана Елисеева پرسید ۹ ماه پیش
۲۴ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ОПУХОЛЬ В ПЕЧЕНИ ЧТО ДЕЛАТЬ
بی پاسخАнна Петрова پرسید ۹ ماه پیش • 
۱۹ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ВОЗМОЖНО ЛИ ОПУХОЛЬ ПЕЧЕНИ
بی پاسخНастёна Кузнецова پرسید ۹ ماه پیش
۱۶ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ОПУХОЛЬ ПЕЧЕНИ НАКАПЛИВАЮЩАЯ КОНТРАСТ
بی پاسخИрина Ермакова پرسید ۹ ماه پیش
۹ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ГЕМАНГИОМА ПЕЧЕНИ ИЛИ ОПУХОЛЬ
بی پاسخЯна Кагарманова پرسید ۹ ماه پیش • 
۲۴ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ОПУХОЛЬ В ПЕЧЕНИ НАРОДНЫМИ СРЕДСТВАМИ
بی پاسخЖанна Осипова پرسید ۹ ماه پیش
۲۸ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
МЕЗЕНХИМАЛЬНАЯ ОПУХОЛЬ В ПЕЧЕНИ
بی پاسخГелия Киселева پرسید ۹ ماه پیش • 
۲۸ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
КИСТА ИЛИ ОПУХОЛЬ В ПЕЧЕНИ
بی پاسخИрина Бессонова پرسید ۹ ماه پیش
۲۶ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ФИБРОАДЕНОМА И ОПУХОЛЬ ПЕЧЕНИ
بی پاسخЕлена Иванова پرسید ۹ ماه پیش
۲۴ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ОПУХОЛЬ ПОЧКИ ۷ СМ ЭТО КАКАЯ СТАДИЯ
بی پاسخЕвгения Щукина پرسید ۹ ماه پیش
۳۲ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ДОБРОКАЧЕСТВЕННАЯ ОПУХОЛЬ НА ПЕЧЕНИ ЛЕЧЕНИЕ
بی پاسخПолина Носова پرسید ۸ ماه پیش
۱۲ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها