سوالات

سوالات

سوالاتبرچسب سوال: Опухоль
فیلتر:همهبی پاسخحل شدهبسته شدهبی پاسخ
ОПУХОЛЬ В ПОЧКЕ И ПИЕЛОНЕФРИТ
بی پاسخЛариса Липина پرسید ۲ سال پیش
۶۱ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
КРОВЬ В МОЧЕ ОПУХОЛЬ В ПОЧКЕ
بی پاسخЕлена Новикова پرسید ۲ سال پیش
۵۳ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
КАК ВЫГЛЯДИТ ЗЛОКАЧЕСТВЕННАЯ ОПУХОЛЬ ПОЧКИ
بی پاسخНаташа Ефремова پرسید ۲ سال پیش • 
۵۵ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ЗЛОКАЧЕСТВЕННАЯ ОПУХОЛЬ В ПЕЧЕНИ ЛЕЧЕНИЕ
بی پاسخНаташа Стаханова پرسید ۲ سال پیش
۳۰ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ОПУХОЛЬ ПЕЧЕНИ ПРИЗНАКИ СИМПТОМЫ
بی پاسخДиана Елисеева پرسید ۲ سال پیش
۵۱ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ОПУХОЛЬ В ПЕЧЕНИ ЧТО ДЕЛАТЬ
بی پاسخАнна Петрова پرسید ۲ سال پیش • 
۳۹ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ВОЗМОЖНО ЛИ ОПУХОЛЬ ПЕЧЕНИ
بی پاسخНастёна Кузнецова پرسید ۲ سال پیش
۳۰ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ОПУХОЛЬ ПЕЧЕНИ НАКАПЛИВАЮЩАЯ КОНТРАСТ
بی پاسخИрина Ермакова پرسید ۲ سال پیش
۲۷ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ГЕМАНГИОМА ПЕЧЕНИ ИЛИ ОПУХОЛЬ
بی پاسخЯна Кагарманова پرسید ۲ سال پیش • 
۵۱ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ОПУХОЛЬ В ПЕЧЕНИ НАРОДНЫМИ СРЕДСТВАМИ
بی پاسخЖанна Осипова پرسید ۲ سال پیش
۴۳ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
МЕЗЕНХИМАЛЬНАЯ ОПУХОЛЬ В ПЕЧЕНИ
بی پاسخГелия Киселева پرسید ۲ سال پیش • 
۵۰ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
КИСТА ИЛИ ОПУХОЛЬ В ПЕЧЕНИ
بی پاسخИрина Бессонова پرسید ۲ سال پیش
۴۷ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ФИБРОАДЕНОМА И ОПУХОЛЬ ПЕЧЕНИ
بی پاسخЕлена Иванова پرسید ۲ سال پیش
۵۷ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ОПУХОЛЬ ПОЧКИ ۷ СМ ЭТО КАКАЯ СТАДИЯ
بی پاسخЕвгения Щукина پرسید ۲ سال پیش
۶۰ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ДОБРОКАЧЕСТВЕННАЯ ОПУХОЛЬ НА ПЕЧЕНИ ЛЕЧЕНИЕ
بی پاسخПолина Носова پرسید ۲ سال پیش
۲۶ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها