سوالات

سوالات

سوالاتبرچسب سوال: опорожнении
فیلتر:همهبی پاسخحل شدهبسته شدهبی پاسخ
КРОВЬ ИЗ ЗАДНЕГО ПРОХОДА У МУЖЧИН ПРИ ОПОРОЖНЕНИИ ЛЕЧЕНИЕ
بی پاسخДаша Швец پرسید ۶ ماه پیش
۱۵ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
КРОВОТЕЧЕНИЕ ИЗ ЗАДНЕГО ПРОХОДА ПРИ ОПОРОЖНЕНИИ ПРИЧИНЫ
بی پاسخАлиночка Чижова پرسید ۶ ماه پیش
۱۴ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
КРОВЬ ИЗ ЗАДНЕГО ПРОХОДА БЕЗ БОЛИ ПРИЧИНЫ ПРИ ОПОРОЖНЕНИИ
بی پاسخВера Гусева پرسید ۶ ماه پیش
۱۲ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ИДЕТ КРОВЬ ИЗ ЗАДНЕГО ПРОХОДА ПРИ ОПОРОЖНЕНИИ У ДЕВУШКИ
بی پاسخЕлена Казанцева پرسید ۶ ماه پیش
۲۵ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها