سوالات

سوالات

سوالاتبرچسب سوال: описание
فیلتر:همهبی پاسخحل شدهبسته شدهبی پاسخ
АБСЦЕСС ПЕЧЕНИ МАКРОПРЕПАРАТ ОПИСАНИЕ
بی پاسخЯна Волкова پرسید ۸ ماه پیش
۱۳ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ПАЛЬПАЦИЯ ПЕЧЕНИ ОПИСАНИЕ В НОРМЕ
بی پاسخАлина Карпова پرسید ۸ ماه پیش
۲۸ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ОПИСАНИЕ МАКРОПРЕПАРАТА ПОРТАЛЬНЫЙ ЦИРРОЗ ПЕЧЕНИ
بی پاسخТанюшка Сафонова پرسید ۸ ماه پیش • 
۵۱ بازدیدها۰ پاسخ ها رای ها
ОПИСАНИЕ УЗИ ПЕЧЕНИ ПРИ ГЕПАТИТЕ С
بی پاسخЕкатерина Чиркова پرسید ۸ ماه پیش • 
۲۳ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ОПИСАНИЕ УЗИ ПЕЧЕНИ ПРИ ЦИРРОЗЕ ПЕЧЕНИ
بی پاسخИрина Маркова پرسید ۸ ماه پیش • 
۱۹ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ОПИСАНИЕ ПЕЧЕНИ ИСТОРИЯ БОЛЕЗНИ
بی پاسخГуля Кузнецова پرسید ۸ ماه پیش
۲۹ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ВИТАПРОСТ ОПИСАНИЕ ПРЕПАРАТА
بی پاسخНадежда Краснова پرسید ۸ ماه پیش • 
۲۵ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
СВЕЧИ ВИТАПРОСТ ФОРТЕ ОПИСАНИЕ
بی پاسخЕкатерина Тимошенко پرسید ۸ ماه پیش
۱۷ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ПРОСТАТИТ У МУЖЧИН ОПИСАНИЕ
بی پاسخЛизавета Ткаченко پرسید ۸ ماه پیش • 
۲۰ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها