سوالات

سوالات

سوالاتبرچسب سوال: операция
فیلتر:همهبی پاسخحل شدهبسته شدهبی پاسخ
УВЕЛИЧЕНИЕ ПЕНИСА ОПЕРАЦИЯ ДО И ПОСЛЕ
۳۷ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
УВЕЛИЧЕНИЕ ЧЛЕНА ОПЕРАЦИЯ В КРАСНОЯРСКЕ
بی پاسخМария Белова پرسید ۵ ماه پیش • 
۱۷ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ОПЕРАЦИЯ ПО УВЕЛИЧЕНИЮ ЧЛЕН ФОТО ДО И ПОСЛЕ
بی پاسخНаташа Тихонова پرسید ۵ ماه پیش • 
۲۳ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ОПЕРАЦИЯ ПО УВЕЛИЧЕНИЮ РАЗМЕРА ПОЛОВОГО ЧЛЕНА
بی پاسخЕкатерина Журавлева پرسید ۵ ماه پیش • 
۲۴ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ЧЛЕН УВЕЛИЧЕНИЕ ОПЕРАЦИЯ
بی پاسخСветлана Терехова پرسید ۵ ماه پیش • 
۲۲ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ОПЕРАЦИЯ ПО УВЕЛИЧЕНИЮ МУЖСКОГО ПОЛОВОГО ЧЛЕНА
بی پاسخМаришка Пономарёва پرسید ۵ ماه پیش • 
۱۸ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ОПЕРАЦИЯ ПО УДАЛЕНИЮ КАМНЕЙ ИЗ ПОЧЕК В КРАСНОЯРСКЕ
بی پاسخЛариса Рязанова پرسید ۶ ماه پیش • 
۴۴ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
СКОЛЬКО СТОИТ ОПЕРАЦИЯ ОПУЩЕННОЙ ПОЧКИ
بی پاسخАлена Уварова پرسید ۶ ماه پیش
۱۹ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ПОЛОСНАЯ ОПЕРАЦИЯ ПО УДАЛЕНИЮ КАМНЕЙ ИЗ ПОЧЕК
بی پاسخКсения Петрова پرسید ۶ ماه پیش
۴۳ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ОНКОЛОГИЯ ОПЕРАЦИЯ НА ПЕЧЕНИ УДАЛЕНИЕ ОПУХОЛИ
بی پاسخНаталия Титова پرسید ۶ ماه پیش • 
۲۰ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
СКОЛЬКО СТОИТ ОПЕРАЦИЯ ЦИРРОЗА ПЕЧЕНИ
بی پاسخАлина Ахметзянова پرسید ۶ ماه پیش
۲۱ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ЧТО ТАКОЕ БАРИАТРИЧЕСКАЯ ОПЕРАЦИЯ ДЛЯ ПОХУДЕНИЯ ЦЕНА
بی پاسخЮля Гончарова پرسید ۶ ماه پیش
۲۲ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها