سوالات

سوالات

سوالاتبرچسب سوال: операцию
فیلتر:همهبی پاسخحل شدهبسته شدهبی پاسخ
ГДЕ СДЕЛАТЬ ОПЕРАЦИЮ ПО УДАЛЕНИЮ КАМНЕЙ ИЗ ПОЧЕК
بی پاسخНаташа Лебедева پرسید ۹ ماه پیش
۲۵ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ДЕЛАТЬ ЛИ ОПЕРАЦИЮ НА ПЕЧЕНИ
بی پاسخКристина Миллер پرسید ۹ ماه پیش • 
۲۴ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
КАК ДЕЛАЮТ ПРОКОЛ ОПЕРАЦИЮ ПРИ КАМНЕ В ПОЧКЕ
بی پاسخАнастасия Кононова پرسید ۹ ماه پیش
۲۴ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ГДЕ МОЖНО СДЕЛАТЬ ОПЕРАЦИЮ АДЕНОМУ ПРОСТАТЫ
بی پاسخГалина Леонова پرسید ۸ ماه پیش
۱۰ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
АДЕНОМА ПРОСТАТЫ КОГДА ДЕЛАЮТ ОПЕРАЦИЮ
بی پاسخЕлена Мишина پرسید ۸ ماه پیش
۱۳ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
КАКУЮ ОПЕРАЦИЮ ДЕЛАЮТ ПРИ АДЕНОМЕ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
بی پاسخТаня Власова پرسید ۸ ماه پیش
۱۵ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها