سوالات

سوالات

سوالاتبرچسب سوال: одной
فیلتر:همهبی پاسخحل شدهبسته شدهبی پاسخ
АЛЛОПУРИНОЛ ПРИМЕНЕНИЕ ПРИ ОДНОЙ ПОЧКИ
بی پاسخЕкатерина Казакова پرسید ۲ سال پیش
۴۱ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ДИАЛИЗ ПОСЛЕ УДАЛЕНИЯ ОДНОЙ ПОЧКИ
بی پاسخМария Дубовцева پرسید ۲ سال پیش • 
۵۶ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
АНАЛИЗ КРОВИ ПРИ ОДНОЙ ПОЧКЕ
بی پاسخДаша Бурцева پرسید ۲ سال پیش
۴۵ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
СКОЛЬКО ВРЕМЕНИ ЖИВУТ ЛЮДИ С ОДНОЙ ПОЧКОЙ
بی پاسخЮля Палкина پرسید ۲ سال پیش
۵۹ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ДО СКОЛЬКО ЛЕТ ЖИВУТ ЛЮДИ С ОДНОЙ ПОЧКОЙ
۴۸ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
СКОЛЬКО ЛЕТ ЖИВУТ ЛЮДИ С ОДНОЙ ПОЧКОЙ
بی پاسخСветлана Шубина پرسید ۲ سال پیش
۵۱ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
СКОЛЬКО ЛЕТ ЖИВУТ ЛЮДИ С ОДНОЙ ПОЧКОЙ
بی پاسخСветлана Шубина پرسید ۲ سال پیش
۴۰ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ПИТАНИЕ С ОДНОЙ ПОЧКОЙ ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ ЖЕНЩИНЕ
بی پاسخГаля Валиуллова پرسید ۲ سال پیش
۶۳ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
МОЖНО ЛИ УПОТРЕБЛЯТЬ АЛКОГОЛЬ С ОДНОЙ ПОЧКОЙ
بی پاسخВероника Хасанова پرسید ۲ سال پیش • 
۴۳ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
СКОЛЬКО НУЖНО ПИТЬ ВОДЫ ПОСЛЕ УДАЛЕНИЯ ОДНОЙ ПОЧКИ
بی پاسخАлла Абрамова پرسید ۲ سال پیش • 
۸۵ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
БОЛЯТ ПОЧКИ С ОДНОЙ СТОРОНЫ
بی پاسخЛариса Мещерякова پرسید ۲ سال پیش
۶۹ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها