سوالات

سوالات

سوالاتبرچسب سوال: обследование
فیلتر:همهبی پاسخحل شدهبسته شدهبی پاسخ
КАК НАЗЫВАЕТСЯ ОБСЛЕДОВАНИЕ ПЕЧЕНИ НА ФИБРОСКАНЕ
بی پاسخОля Киселёва پرسید ۸ ماه پیش
۱۷ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ЛАБОРАТОРНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
بی پاسخИра Новикова پرسید ۸ ماه پیش
۶ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
МЕТОДЫ ОБСЛЕДОВАНИЕ АДЕНОМЫ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
بی پاسخКсения Савченко پرسید ۸ ماه پیش
۲۲ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ОБСЛЕДОВАНИЕ ТРУЗИ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ЧТО ЭТО ТАКОЕ
بی پاسخКамила Трушина پرسید ۸ ماه پیش
۶ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها