سوالات

سوالات

سوالاتبرچسب سوال: обращаться
فیلتر:همهبی پاسخحل شدهبسته شدهبی پاسخ
ОПУЩЕНИЕ ПОЧКИ К КАКОМУ ВРАЧУ ОБРАЩАТЬСЯ
بی پاسخСвета Золотова پرسید ۹ ماه پیش
۲۳ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ПРОБЛЕМА С ПЕЧЕНЬЮ КАКОМУ ВРАЧУ ОБРАЩАТЬСЯ
بی پاسخНелли Воронова پرسید ۸ ماه پیش • 
۲۷ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
К КАКОМУ ОБРАЩАТЬСЯ ПРИ БОЛЯХ В ПЕЧЕНИ
بی پاسخАнюта Сафронова پرسید ۸ ماه پیش
۳۰ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
КОМУ ОБРАЩАТЬСЯ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИИ ПЕЧЕНИ
بی پاسخАнна Фадеева پرسید ۸ ماه پیش
۶ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
К КАКОМУ ВРАЧУ ОБРАЩАТЬСЯ С БОЛЬЮ В ПЕЧЕНИ
بی پاسخЛилия Ефремова پرسید ۸ ماه پیش • 
۲۵ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها