سوالات

سوالات

سوالاتبرچسب سوال: обеих
فیلتر:همهبی پاسخحل شدهبسته شدهبی پاسخ
УПЛОТНЕНИЕ СИНУСОВ ЧЛС ОБЕИХ ПОЧЕК
بی پاسخЮля Кузина پرسید ۸ ماه پیش
۱۴ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
МНОЖЕСТВЕННЫЕ МТС ОБЕИХ ДОЛЕЙ ПЕЧЕНИ
بی پاسخКристина Попова پرسید ۸ ماه پیش • 
۱۰ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ПРИЗНАКИ РОТАЦИИ ОБЕИХ ПОЧЕК ПИЕЛОЭКТАЗИЯ СПРАВА
بی پاسخЛиана Данилова پرسید ۸ ماه پیش
۱۹ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
НЕЧЕТКОСТЬ КМД ПАРЕНХИМЫ ОБЕИХ ПОЧЕК
بی پاسخНастя Филиппова پرسید ۸ ماه پیش • 
۱۵ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
КИСТЫ ПОЧЕЧНЫХ СИНУСОВ ОБЕИХ ПОЧЕК ЛЕЧЕНИЕ
بی پاسخНадежда Бондаренко پرسید ۸ ماه پیش
۲۷ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها