سوالات

سوالات

سوالاتبرچسب سوال: Обезболивающие
فیلتر:همهبی پاسخحل شدهبسته شدهبی پاسخ
БОЛИ В ПОЧКАХ КАКИЕ ОБЕЗБОЛИВАЮЩИЕ МОЖНО
۲۰ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ОБЕЗБОЛИВАЮЩИЕ ДЛЯ ПОЧЕЧНОЙ БОЛИ
بی پاسخНастя Демидова پرسید ۹ ماه پیش • 
۱۶ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ОБЕЗБОЛИВАЮЩИЕ ТАБЛЕТКИ ПРИ ГЕПАТИТЕ С
بی پاسخМарина Лаврова پرسید ۸ ماه پیش
۱۶ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ОБЕЗБОЛИВАЮЩИЕ ЛЕКАРСТВО ПРИ БОЛИ В ПЕЧЕНИ
بی پاسخОля Иванова پرسید ۸ ماه پیش
۹ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها