سوالات

سوالات

سوالاتبرچسب سوال: нормы
فیلتر:همهبی پاسخحل شدهبسته شدهبی پاسخ
НОРМЫ УЗИ ПЕЧЕНИ МУЖЧИНА
بی پاسخИрина Богданова پرسید ۸ ماه پیش
۱۷ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
УЗИ ПЕЧЕНИ У ЖЕНЩИН НОРМЫ
بی پاسخВероника Вешкурцева پرسید ۸ ماه پیش
۲۷ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
НОРМЫ УЗИ ОРГАНОВ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ И ПОЧЕК
بی پاسخЕлена Лосева پرسید ۹ ماه پیش
۲۲ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
БАК ПОСЕВ ПРОСТАТЫ НОРМЫ
بی پاسخАлександра Смирнова پرسید ۸ ماه پیش
۱۲ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
НОРМЫ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПЕЧЕНИ У ВЗРОСЛЫХ ПО КРОВИ
بی پاسخОлеся Сотникова پرسید ۸ ماه پیش • 
۲۳ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ПРОСТАТИТ ПСА НОРМЫ
بی پاسخМария Петрова پرسید ۸ ماه پیش
۱۵ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
НОРМЫ ОНКОМАРКЕРА ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
بی پاسخЕкатерина Медведева پرسید ۸ ماه پیش • 
۱۵ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
НОРМЫ ИНДЕКСА ЗДОРОВЬЯ ПРОСТАТЫ PHI
بی پاسخОксана Романова پرسید ۸ ماه پیش
۱۴ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
НОРМЫ ПСА ПО ВОЗРАСТУ ПРИ ПРОСТАТЫ
بی پاسخМаша Соболева پرسید ۸ ماه پیش
۲۱ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها