سوالات

سوالات

سوالاتبرچسب سوال: Нормальные
فیلتر:همهبی پاسخحل شدهبسته شدهبی پاسخ
НОРМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ПОЧЕК ПО УЗИ
بی پاسخЛилия Фахрисламова پرسید ۶ ماه پیش
۲۱ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
НОРМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ПЕЧЕНИ ПРИ ПАЛЬПАЦИИ ПРИ ПЕРКУССИИ
بی پاسخМаргарита Андреева پرسید ۶ ماه پیش
۱۳ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
РАЗМЕРЫ ПЕЧЕНИ У ВЗРОСЛОГО ЖЕНЩИНЫ НОРМАЛЬНЫЕ
بی پاسخАнна Калинина پرسید ۶ ماه پیش • 
۲۴ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
РАЗМЕРЫ ПЕЧЕНИ У ЖЕНЩИН ПОСЛЕ ۵۰ ЛЕТ НОРМАЛЬНЫЕ
بی پاسخЮлия Соколова پرسید ۶ ماه پیش
۲۱ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ПЕЧЕНЬ И ЕЕ НОРМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ
بی پاسخКатя Гришина پرسید ۶ ماه پیش • 
۲۱ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
НОРМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЛОХАНКИ И ЧАШКИ ПОЧКИ
بی پاسخГалина Чеглакова پرسید ۶ ماه پیش • 
۱۱ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
НОРМАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРИ УЗИ ПОЧЕК
بی پاسخАлёна Кузнецова پرسید ۶ ماه پیش • 
۱۸ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
НОРМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ПРЕДСТАТЕЛЬНАЯ ЖЕЛЕЗА
بی پاسخМаша Гладких پرسید ۶ ماه پیش
۶ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
НОРМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ПРОСТАТЫ И ОБЪЕМ
بی پاسخОксана Филиппова پرسید ۶ ماه پیش
۱۹ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
РОДИНКИ НОРМАЛЬНЫЕ ФОТО
بی پاسخЮлия Соколова پرسید ۶ ماه پیش
۱۰ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
РОДИНКИ ФОТО НОРМАЛЬНЫЕ И НЕТ
بی پاسخТаисия Кузнецова پرسید ۶ ماه پیش • 
۲۶ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها