سوالات

سوالات

سوالاتبرچسب سوال: номер
فیلتر:همهبی پاسخحل شدهبسته شدهبی پاسخ
ЛЕЧЕНИЕ ГЕПАТИТА С В ГРУЗИИ НОМЕР ТЕЛЕФОНА КЛИНИКИ
بی پاسخНадежда Попова پرسید ۸ ماه پیش
۲۸ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
СТОЛ НОМЕР ۱۴ ПРИ МОЧЕКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ
بی پاسخЕлена Шорохова پرسید ۹ ماه پیش
۱۴ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ДИЕТА ПРИ БОЛЬНОЙ ПЕЧЕНИ СТОЛ НОМЕР ۵
بی پاسخНастя Ахмедова پرسید ۸ ماه پیش
۱۱ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها