سوالات

سوالات

سوالاتبرچسب سوال: нельзя
فیلتر:همهبی پاسخحل شدهبسته شدهبی پاسخ
ПРИ ОЖИРЕНИИ ПЕЧЕНИ ЧТО МОЖНО И НЕЛЬЗЯ ЕСТЬ
بی پاسخКатюшка Никитина پرسید ۱ سال پیش
۵۵ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ПРОДУКТЫ НЕЛЬЗЯ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИИ ПЕЧЕНИ
۳۴ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
КАМНИ В ПОЧКАХ НЕЛЬЗЯ ПИТЬ ЧАЙ С
بی پاسخДаша Смирнова پرسید ۱ سال پیش
۲۷ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
КАКИЕ УПРАЖНЕНИЯ НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ПОЧЕК
بی پاسخЕлена Некрасова پرسید ۱ سال پیش
۲۷ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
КОГДА ПРОБЛЕМЫ С ПОЧКАМИ ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ
بی پاسخКатя Полякова پرسید ۱ سال پیش • 
۳۴ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ПОЧЕМУ НЕЛЬЗЯ ЕСТЬ КАПУСТУ ПРИ ПИЕЛОНЕФРИТЕ
بی پاسخЕвгения Шумилина پرسید ۱ سال پیش
۱۰۴ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
КАК ЛЕЧИТЬ ПИЕЛОНЕФРИТ ЕСЛИ НЕЛЬЗЯ АНТИБИОТИКИ
بی پاسخИрина Борисова پرسید ۱ سال پیش • 
۳۰ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
БЕЛОДЕРМ ПРИ ПСОРИАЗЕ А ЧТО НЕЛЬЗЯ
بی پاسخЮлия Кочнева پرسید ۱ سال پیش
۳۲ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
КАКИЕ ПРОДУКТЫ НЕЛЬЗЯ ЕСТЬ ПРИ ЦИРРОЗЕ ПЕЧЕНИ
بی پاسخНаталия Богданова پرسید ۱ سال پیش
۳۸ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ПОЧЕМУ ПРИ БОЛЕЗНЯХ ПЕЧЕНИ НЕЛЬЗЯ ЕСТЬ ШОКОЛАД
بی پاسخАнастасия Попова پرسید ۱ سال پیش
۶۱ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ПОЧЕМУ НЕЛЬЗЯ ЗАНИМАТЬСЯ СЕКСОМ ПОСЛЕ БИОПСИИ ПРОСТАТЫ
بی پاسخОля Смирнова پرسید ۱ سال پیش
۱۰۰ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ПИТАНИЕ ПРИ ПРОСТАТИТЕ ЧТО МОЖНО И ЧТО НЕЛЬЗЯ ЕСТЬ
بی پاسخОлеся Фомина پرسید ۱ سال پیش
۵۹ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها