سوالات

سوالات

سوالاتبرچسب سوال: на
فیلتر:همهبی پاسخحل شدهبسته شدهبی پاسخ
БОЛИТ ПОЧКА ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ НА ۴۰ НЕДЕЛЕ
بی پاسخНадежда Кузнецова پرسید ۱ سال پیش • 
۵۵ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ПОЧКИ УЗИ НА ПОЛНЫЙ МОЧЕВОЙ
بی پاسخЕкатерина Новичкова پرسید ۱ سال پیش
۷۱ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
КИСТА НА ПОЧКЕ И ТЕМПЕРАТУРА
بی پاسخОля Белова پرسید ۱ سال پیش
۵۳ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ВЛИЯНИЕ КИСТЫ НА ПОЧКЕ НА АРТЕРИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ
بی پاسخЖанна Рамазанова پرسید ۱ سال پیش • 
۵۸ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ТОЧКИ ПРИ КИСТЕ НА ПОЧКЕ
بی پاسخСветлана Шакурова پرسید ۱ سال پیش
۴۴ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
МОЖНО ЛИ ЕСТЬ КОГДА ИДЕШЬ НА УЗИ ПОЧЕК
بی پاسخЕкатерина Рощина پرسید ۱ سال پیش
۵۳ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
КИСТА ПОЧЕК НА СНИМКАХ УЗИ
بی پاسخЕлена Горбунова پرسید ۱ سال پیش
۶۳ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ВЛИЯНИЕ КИСТЫ НА ПОЧКАХ
بی پاسخЕлена Пономаренко پرسید ۱ سال پیش
۴۷ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
НА СКОЛЬКО В НОРМЕ МОЖЕТ ОПУСКАТЬСЯ ПОЧКИ
بی پاسخНаташка Семенихина پرسید ۱ سال پیش • 
۴۷ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
КИСТА НА ПОЧКАХ И КАНЕФРОН
بی پاسخИрина Нургатина پرسید ۱ سال پیش • 
۷۷ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ОБРАЗОВАНИЕ НА ПАРЕНХИМЕ ПОЧКИ
بی پاسخТамара Данилова پرسید ۱ سال پیش
۴۲ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
НА РАННИХ СРОКАХ БЕРЕМЕННОСТИ БОЛИТ ПОЧКИ ИЛИ
بی پاسخСветлана Долгополова پرسید ۱ سال پیش
۶۰ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
КАКИЕ ДЕЛАЮТ ОПЕРАЦИИ КОГДА НА ПОЧКАХ КАМНИ
بی پاسخЕлена Суханова پرسید ۱ سال پیش • 
۵۱ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
КАК ВЫЛЕЧИТЬ КИСТУ НА ПРАВОЙ ПОЧКЕ
بی پاسخКристина Слесарчук پرسید ۱ سال پیش • 
۵۳ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ВЛИЯНИЕ ВИТАМИНА В۱ НА ПЕЧЕНЬ
بی پاسخМиляуша Калинина پرسید ۱ سال پیش • 
۶۱ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها