سوالات

سوالات

سوالاتبرچسب سوال: наследству
فیلتر:همهبی پاسخحل شدهبسته شدهبی پاسخ
ЗАБОЛЕВАНИЯ ПЕЧЕНИ ПО НАСЛЕДСТВУ
بی پاسخКамилла Пронина پرسید ۶ ماه پیش
۱۲ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
КАК ПЕРЕДАЕТСЯ ПСОРИАЗ ПО НАСЛЕДСТВУ ОТ ОТЦА К РЕБЕНКУ
بی پاسخОксана Некрасова پرسید ۶ ماه پیش
۱۱ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ПЕРЕДАЕТСЯ ЛИ ПО НАСЛЕДСТВУ ЭКЗЕМА
بی پاسخАлинчик Морозова پرسید ۶ ماه پیش • 
۱۳ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
БЛИЗОРУКОСТЬ ПО НАСЛЕДСТВУ КАК ПЕРЕДАЕТСЯ
بی پاسخВалентина Подгорная پرسید ۶ ماه پیش
۲۷ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها