سوالات

سوالات

سوالاتبرچسب سوال: надпочечников
فیلتر:همهبی پاسخحل شدهبسته شدهبی پاسخ
УЗИ ПОЧЕК И НАДПОЧЕЧНИКОВ КОГДА ДЕЛАТЬ
بی پاسخМарина Рябова پرسید ۲ سال پیش
۸۱ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
КАК ПРОВЕРИТЬ РАБОТУ ПОЧЕК И НАДПОЧЕЧНИКОВ
بی پاسخЯна Попова پرسید ۲ سال پیش
۷۴ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
УЗИ ПОЧЕК И НАДПОЧЕЧНИКОВ С ДОППЛЕРОГРАФИЕЙ
بی پاسخАнастасия Новикова پرسید ۲ سال پیش
۶۵ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
УЗИ ПОЧЕК И НАДПОЧЕЧНИКОВ С ДОППЛЕРОГРАФИЕЙ
بی پاسخАнастасия Новикова پرسید ۲ سال پیش
۵۰ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ К КТ С КОНТРАСТОМ ПОЧЕК И НАДПОЧЕЧНИКОВ
بی پاسخЗоя Суркова پرسید ۲ سال پیش • 
۶۶ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ДИАГНОСТИКА ПОЧЕК И НАДПОЧЕЧНИКОВ В МОСКВЕ
بی پاسخКатя Смирнова پرسید ۲ سال پیش
۵۷ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
УЗИ ПОЧЕК И НАДПОЧЕЧНИКОВ ПОДГОТОВКА К ПРОЦЕДУРЕ У ЖЕНЩИН
بی پاسخДиана Новикова پرسید ۲ سال پیش
۷۱ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
КАКАЯ ПОДГОТОВКА НУЖНА ДЛЯ УЗИ ПОЧЕК И НАДПОЧЕЧНИКОВ
بی پاسخТаня Крутских پرسید ۲ سال پیش
۶۸ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها