سوالات

سوالات

سوالاتبرچسب سوال: мрт
فیلتر:همهبی پاسخحل شدهبسته شدهبی پاسخ
КТ И МРТ ПЕЧЕНИ РАЗНЫЕ
بی پاسخСветлана Орехова پرسید ۸ ماه پیش
۱۹ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
МРТ С КОНТРАСТИРОВАНИЕМ ПЕЧЕНЬ
بی پاسخВера Коновалова پرسید ۸ ماه پیش • 
۱۱ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
МРТ ПЕЧЕНИ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ЧТО ПОКАЗЫВАЕТ
بی پاسخЮлия Якупова پرسید ۸ ماه پیش • 
۱۸ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
МОЖНО ЛИ СДЕЛАТЬ МРТ ПЕЧЕНИ И ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ
بی پاسخЛера Михеева پرسید ۸ ماه پیش • 
۲۰ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ОЧАГОВЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ В ПЕЧЕНИ НА МРТ
بی پاسخЕлена Никитенко پرسید ۸ ماه پیش
۱۷ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
КАК ВЫГЛЯДИТ ЦИРРОЗ ПЕЧЕНИ НА МРТ
بی پاسخНаташа Ковалева پرسید ۸ ماه پیش
۱۱ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
МРТ ПЕЧЕНИ РЯЗАНЬ ЦЕНА
بی پاسخСветлана Галеева پرسید ۸ ماه پیش
۲۹ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
МРТ ПЕЧЕНИ ИЛИ КТ
بی پاسخСтася Селезнева پرسید ۸ ماه پیش
۱۷ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ПРЕДСТАТЕЛЬНАЯ ЖЕЛЕЗА МРТ Т۱
بی پاسخМария Сергеева پرسید ۸ ماه پیش
۲۲ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ДЛЯ ЧЕГО ДЕЛАЕТСЯ МРТ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
بی پاسخКатя Ситникова پرسید ۸ ماه پیش • 
۱۹ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ОБЪЕМ ПРОСТАТЫ ФОРМУЛА МРТ
بی پاسخЛиана Жигалова پرسید ۸ ماه پیش • 
۱۹ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
УЗИ ИЛИ МРТ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ЧТО ЛУЧШЕ
بی پاسخАлла Ковалёва پرسید ۸ ماه پیش
۱۷ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ТРУЗИ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ИЛИ МРТ ЧТО ЛУЧШЕ
بی پاسخНадежда Иванова پرسید ۸ ماه پیش
۲۲ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ К МРТ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ И ПРОСТАТЫ
بی پاسخЮлия Максимова پرسید ۸ ماه پیش
۱۲ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
МРТ АДЕНОМЫ ПРОСТАТЫ ДЛЯ ЧЕГО ДЕЛАЮТ ФОРУМ
بی پاسخМарина Попова پرسید ۸ ماه پیش • 
۱۶ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها