سوالات

سوالات

سوالاتبرچسب سوال: мрт
فیلتر:همهبی پاسخحل شدهبسته شدهبی پاسخ
КТ И МРТ ПЕЧЕНИ РАЗНЫЕ
بی پاسخСветлана Орехова پرسید ۲ سال پیش
۴۷ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
МРТ С КОНТРАСТИРОВАНИЕМ ПЕЧЕНЬ
بی پاسخВера Коновалова پرسید ۲ سال پیش • 
۵۰ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
МРТ ПЕЧЕНИ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ЧТО ПОКАЗЫВАЕТ
بی پاسخЮлия Якупова پرسید ۲ سال پیش • 
۶۴ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
МОЖНО ЛИ СДЕЛАТЬ МРТ ПЕЧЕНИ И ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ
بی پاسخЛера Михеева پرسید ۲ سال پیش • 
۵۵ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ОЧАГОВЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ В ПЕЧЕНИ НА МРТ
بی پاسخЕлена Никитенко پرسید ۲ سال پیش
۴۶ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
КАК ВЫГЛЯДИТ ЦИРРОЗ ПЕЧЕНИ НА МРТ
بی پاسخНаташа Ковалева پرسید ۲ سال پیش
۴۷ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
МРТ ПЕЧЕНИ РЯЗАНЬ ЦЕНА
بی پاسخСветлана Галеева پرسید ۲ سال پیش
۶۳ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
МРТ ПЕЧЕНИ ИЛИ КТ
بی پاسخСтася Селезнева پرسید ۲ سال پیش
۵۸ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ПРЕДСТАТЕЛЬНАЯ ЖЕЛЕЗА МРТ Т۱
بی پاسخМария Сергеева پرسید ۲ سال پیش
۵۱ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ДЛЯ ЧЕГО ДЕЛАЕТСЯ МРТ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
بی پاسخКатя Ситникова پرسید ۲ سال پیش • 
۵۵ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ОБЪЕМ ПРОСТАТЫ ФОРМУЛА МРТ
بی پاسخЛиана Жигалова پرسید ۲ سال پیش • 
۵۵ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
УЗИ ИЛИ МРТ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ЧТО ЛУЧШЕ
بی پاسخАлла Ковалёва پرسید ۲ سال پیش
۴۵ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ТРУЗИ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ИЛИ МРТ ЧТО ЛУЧШЕ
بی پاسخНадежда Иванова پرسید ۲ سال پیش
۵۶ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ К МРТ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ И ПРОСТАТЫ
بی پاسخЮлия Максимова پرسید ۲ سال پیش
۵۲ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
МРТ АДЕНОМЫ ПРОСТАТЫ ДЛЯ ЧЕГО ДЕЛАЮТ ФОРУМ
بی پاسخМарина Попова پرسید ۲ سال پیش • 
۵۸ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها