سوالات

سوالات

سوالاتبرچسب سوال: могут
فیلتر:همهبی پاسخحل شدهبسته شدهبی پاسخ
МОГУТ БОЛЕТЬ ПОЧКИ ПРИ ПРОСТУДЕ
بی پاسخЮлия Суворова پرسید ۸ ماه پیش
۲۳ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
МОГУТ БОЛЕТЬ ПОЧКИ ЕСЛИ ПЕСОК В ПОЧКАХ
بی پاسخТанюха Пахомова پرسید ۸ ماه پیش
۱۳ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
МОГУТ ЛИ БЫТЬ ПРЫЩИ НА ГОЛОВЕ ОТ ПЕЧЕНИ
بی پاسخЕкатерина Иванова پرسید ۸ ماه پیش
۲۹ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ОТ ЧЕГО МОГУТ БЫТЬ КАЛЬЦИНАТЫ В СЕЛЕЗЕНКЕ И ПЕЧЕНИ
بی پاسخАнна Ермакова پرسید ۸ ماه پیش
۱۷۲ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
МОГУТ ЛИ ГЕМАНГИОМЫ ПЕЧЕНИ ОБРАЗОВАТЬСЯ В ОДНУ
بی پاسخАнастасия Гришина پرسید ۸ ماه پیش
۱۳ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
МОГУТ ЛИ БЫТЬ ОТЕКИ НА НОГАХ ОТ ПЕЧЕНИ
بی پاسخИнна Соколова پرسید ۸ ماه پیش • 
۳۷ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ЖИРЫ В ПЕЧЕНИ МОГУТ ОБРАЗОВАТЬСЯ ИЗ
بی پاسخВика Тулегенова پرسید ۸ ماه پیش • 
۲۷ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ПРОБЛЕМЫ С ПЕЧЕНЬЮ КАКИЕ МОГУТ БЫТЬ
بی پاسخЛюбочка Зотова پرسید ۸ ماه پیش • 
۱۶ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
МОГУТ ЛИ ОТЕКАТЬ НОГИ ПРИ БОЛЬНЫХ ПОЧКАХ
بی پاسخСнежана Галимова پرسید ۸ ماه پیش
۳۸ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
КАМНИ В ПОЧКАХ МОГУТ НЕ БЕСПОКОИТЬ
بی پاسخКристина Наумова پرسید ۸ ماه پیش • 
۳۷ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
МОГУТ ЛИ ПОЧКИ БОЛЕТЬ ИЗ ЗА СТРЕССА
بی پاسخСветлана Серова پرسید ۹ ماه پیش
۲۲ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ЕСЛИ ОТКАЗАЛИ ПОЧКИ МОГУТ ОНИ СНОВА ЗАРАБОТАТЬ ОТЗЫВЫ
بی پاسخКатюшка Абрамова پرسید ۹ ماه پیش
۱۷ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
МОГУТ ЛИ ПОЧКИ БОЛЕТЬ ФИЗИЧЕСКИ
بی پاسخСветлана Щербакова پرسید ۹ ماه پیش
۱۵ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
МОГУТ ЛИ ПОЧКИ БОЛЕТЬ В ПОЯСНИЦЕ
بی پاسخМария Осипова پرسید ۹ ماه پیش
۲۶ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها