سوالات

سوالات

سوالاتبرچسب سوال: Метастазы
فیلتر:همهبی پاسخحل شدهبسته شدهبی پاسخ
МЕТАСТАЗЫ В ПЕЧЕНИ КАКАЯ СТАДИЯ РАКА
بی پاسخИнна Макарова پرسید ۲ سال پیش
۵۷ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
МЕТАСТАЗЫ В ПЕЧЕНИ ТЕМПЕРАТУРА ۳۹
بی پاسخЮля Жукова پرسید ۲ سال پیش
۳۷ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
МОЖНО УВИДЕТЬ МЕТАСТАЗЫ В ПЕЧЕНИ
بی پاسخИрина Кузина پرسید ۲ سال پیش
۶۷ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
МЕТАСТАЗЫ В ПЕЧЕНИ ИЛИ КИСТЫ
بی پاسخГаля Данковцева پرسید ۲ سال پیش • 
۵۹ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
МЕТАСТАЗЫ ПЕЧЕНИ НА КТ С КОНТРАСТОМ
بی پاسخАнна Буюклян پرسید ۲ سال پیش
۴۷ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
МЕТАСТАЗЫ В ПЕЧЕНИ ЕСТЬ ЛИ ШАНС НА ЖИЗНЬ
بی پاسخНастёнка Шарипова پرسید ۲ سال پیش
۵۵ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
МЕТАСТАЗЫ В ПЕЧЕНИ ЛЕЧЕНИЕ КИЕВ
بی پاسخПолина Аюпова پرسید ۲ سال پیش
۳۸ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ДАЕТ ЛИ РАК ШЕЙКИ МАТКИ МЕТАСТАЗЫ В ПЕЧЕНЬ
بی پاسخЛиля Морозова پرسید ۲ سال پیش • 
۶۱ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
МЕТАСТАЗЫ В ПЕЧЕНИ ПИТАНИЕ ПРИ НИХ
بی پاسخАнна Тихомирова پرسید ۲ سال پیش
۴۷ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ОПЕРАЦИЯ ПО УДАЛЕНИЮ МЕТАСТАЗЫ В ПЕЧЕНИ
بی پاسخИрина Ибрагимова پرسید ۲ سال پیش • 
۶۳ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
МЕТАСТАЗЫ В ПЕЧЕНИ ОТ ЧЕГО
بی پاسخДаша Наумова پرسید ۲ سال پیش • 
۷۷ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
МЕТАСТАЗЫ В ПЕЧЕНИ В ۸۵ ЛЕТ
بی پاسخСветлана Седова پرسید ۲ سال پیش • 
۵۸ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
МЕТАСТАЗЫ В ПЕЧЕНИ СИМПТОМЫ И ПРИЗНАКИ
بی پاسخАнна Капустина پرسید ۲ سال پیش
۳۵ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
МОЖНО ЛИ НА УЗИ УВИДЕТЬ МЕТАСТАЗЫ ПЕЧЕНИ
بی پاسخЮлия Кожемякина پرسید ۲ سال پیش
۶۰ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
МЕТАСТАЗЫ В ПЕЧЕНЬ БОЛИТ ЖИВОТ БОЛИТ ВСЕ
بی پاسخКатерина Медведева پرسید ۲ سال پیش
۴۹ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها