سوالات

سوالات

سوالاتبرچسب سوال: метаболизм
فیلتر:همهبی پاسخحل شدهبسته شدهبی پاسخ
МЕТАБОЛИЗМ ПРИ РАКЕ ПЕЧЕНИ
بی پاسخАлександра Анисимова پرسید ۲ سال پیش
۲۸ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ПРЕПАРАТЫ УЛУЧШАЮЩИЕ МЕТАБОЛИЗМ КЛЕТОК ПЕЧЕНИ
بی پاسخИрина Романова پرسید ۲ سال پیش
۳۰ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
МЕТАБОЛИЗМ ЖЕЛЕЗА В ПЕЧЕНИ
بی پاسخСветлана Матвеева پرسید ۲ سال پیش
۴۷ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها