سوالات

سوالات

سوالاتبرچسب سوال: медицина
فیلتر:همهبی پاسخحل شدهبسته شدهبی پاسخ
МЕДИЦИНА КАМНИ В ПОЧКАХ СИМПТОМЫ
بی پاسخЕлена Шитикова پرسید ۹ ماه پیش • 
۳۰ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
НАРОДНАЯ МЕДИЦИНА ПРИ ЛЕЧЕНИИ РАКА ПЕЧЕНИ
بی پاسخИнна Иванова پرسید ۹ ماه پیش • 
۱۸ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
НАРОДНАЯ МЕДИЦИНА ПЕЧЕНЬ ОНКОЛОГИЯ
بی پاسخЖанна Сафронова پرسید ۹ ماه پیش
۱۶ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
НАРОДНАЯ МЕДИЦИНА В ПОМОЩЬ ПЕЧЕНИ
بی پاسخДиана Зорина پرسید ۹ ماه پیش
۱۸ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
УРАТНЫЕ КАМНИ В ПОЧКАХ НАРОДНАЯ МЕДИЦИНА
بی پاسخАнтонина Семёнова پرسید ۹ ماه پیش
۲۲ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
МЕДИЦИНА ПОЧКИ И ИХ БОЛЕЗНИ И ЛЕЧЕНИЕ
بی پاسخИрина Лаврова پرسید ۹ ماه پیش
۱۶ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
НАРОДНАЯ МЕДИЦИНА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ КИСТЫ ПОЧКИ
بی پاسخАлина Данилова پرسید ۹ ماه پیش • 
۹۱ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
МОЧЕКАМЕННАЯ БОЛЕЗНЬ НЕТРАДИЦИОННАЯ МЕДИЦИНА
بی پاسخЛена Лопатина پرسید ۹ ماه پیش
۲۴ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ЛЕЧЕНИЕ ПРОСТАТИТА У МУЖЧИН НАРОДНАЯ МЕДИЦИНА
بی پاسخКсюша Красивая پرسید ۸ ماه پیش
۱۴ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
НАРОДНАЯ МЕДИЦИНА ДЛЯ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
بی پاسخМария Волкова پرسید ۸ ماه پیش
۲۱ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
МЕДИЦИНА ТЫКВЕННЫЕ СЕМЕЧКИ ОТ ПРОСТАТИТА
بی پاسخВиктория Плеханова پرسید ۸ ماه پیش • 
۱۸ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
НАРОДНАЯ МЕДИЦИНА АДЕНОМА ПРОСТАТЫ ЛЕЧЕНИЕ
بی پاسخМарина Машкина پرسید ۸ ماه پیش
۲۳ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
МЕДИЦИНА ПРОСТАТИТ ЧТО ЭТО
بی پاسخАнастасия Кононова پرسید ۸ ماه پیش
۶ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها