سوالات

سوالات

سوالاتبرچسب سوال: ли
فیلتر:همهبی پاسخحل شدهبسته شدهبی پاسخ
ПРИ КАМНЯХ В ПОЧКАХ МОЖНО ЛИ ПИТЬ ЯБЛОЧНЫЙ СОК
بی پاسخЯрослава Амелина پرسید ۸ ماه پیش • 
۲۶ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
МОЖЕТ ЛИ ПРИ ПИЕЛОНЕФРИТЕ БЫТЬ ПОВЫШЕННОЕ ДАВЛЕНИЕ
بی پاسخКсения Шубина پرسید ۸ ماه پیش
۳۱ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
КАМНИ В ПОЧКАХ МОЖНО ЛИ ТВОРОГ
بی پاسخСветлана Кузнецова پرسید ۸ ماه پیش • 
۱۳ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ПОЛЕЗНА ЛИ БЕЛОКОЧАННАЯ КАПУСТА ДЛЯ ПОЧЕК
بی پاسخАнастасия Иванова پرسید ۸ ماه پیش • 
۲۵ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
КАК УЗНАТЬ ЕСТЬ ЛИ У ВАС КАМНИ В ПОЧКАХ
بی پاسخЕкатерина Каменских پرسید ۸ ماه پیش
۲۷ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
КАНЕФРОН И ФУРАГИН МОЖНО ЛИ ПРИНИМАТЬ ВМЕСТЕ С
بی پاسخЮлия Громова پرسید ۸ ماه پیش
۲۹ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ПОЧЕК БЫВАЕТ ЛИ ПОНОС
بی پاسخПолина Алексеева پرسید ۸ ماه پیش
۱۸ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
МОЖНО ЛИ ПРИ КИСТЕ ПОЧЕК
بی پاسخЮлия Власова پرسید ۸ ماه پیش • 
۲۳ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
МОЖНО ЛИ ЕСТЬ КОГДА ИДЕШЬ НА УЗИ ПОЧЕК
بی پاسخЕкатерина Рощина پرسید ۸ ماه پیش
۲۶ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
МОЖНО ЛИ ПОДНЯТЬ ОПУЩЕННУЮ ПОЧКУ УПРАЖНЕНИЯМИ
بی پاسخАнастасия Андреева پرسید ۸ ماه پیش
۱۰ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
МОЖЕТ ЛИ ИЗ ЗА ПОЧКИ ПОДНИМАТЬСЯ ДАВЛЕНИЕ
بی پاسخНаталия Волкова پرسید ۸ ماه پیش • 
۳۰ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
АНГИОМИОЛИПОМА ПОЧКИ МОЖНО ЛИ БЕРЕМЕНЕТЬ
بی پاسخВероника Закирова پرسید ۸ ماه پیش
۷ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
МОЖЕТ ЛИ ВЫЙТИ КАМЕНЬ ИЗ НИЖНЕЙ ЛОХАНКИ ПОЧКИ
بی پاسخАлександра Семенова پرسید ۸ ماه پیش
۲۶ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
МОЖНО ЛИ РАЗДРОБИТЬ КОРАЛЛОВЫЙ КАМЕНЬ В ПОЧКЕ
بی پاسخМарина Иванова پرسید ۸ ماه پیش
۲۱ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
МОЖНО ЛИ КАЧАТЬСЯ ЕСЛИ БОЛЯТ ПОЧКИ
بی پاسخЯна Чеснокова پرسید ۸ ماه پیش
۱۸ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها