سوالات

سوالات

سوالاتبرچسب سوال: ли
فیلتر:همهبی پاسخحل شدهبسته شدهبی پاسخ
ПРИ КАМНЯХ В ПОЧКАХ МОЖНО ЛИ ПИТЬ ЯБЛОЧНЫЙ СОК
بی پاسخЯрослава Амелина پرسید ۲ سال پیش • 
۶۷ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
МОЖЕТ ЛИ ПРИ ПИЕЛОНЕФРИТЕ БЫТЬ ПОВЫШЕННОЕ ДАВЛЕНИЕ
بی پاسخКсения Шубина پرسید ۲ سال پیش
۷۶ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
КАМНИ В ПОЧКАХ МОЖНО ЛИ ТВОРОГ
بی پاسخСветлана Кузнецова پرسید ۲ سال پیش • 
۵۵ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ПОЛЕЗНА ЛИ БЕЛОКОЧАННАЯ КАПУСТА ДЛЯ ПОЧЕК
بی پاسخАнастасия Иванова پرسید ۲ سال پیش • 
۶۰ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
КАК УЗНАТЬ ЕСТЬ ЛИ У ВАС КАМНИ В ПОЧКАХ
بی پاسخЕкатерина Каменских پرسید ۲ سال پیش
۷۰ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
КАНЕФРОН И ФУРАГИН МОЖНО ЛИ ПРИНИМАТЬ ВМЕСТЕ С
بی پاسخЮлия Громова پرسید ۲ سال پیش
۶۰ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ПОЧЕК БЫВАЕТ ЛИ ПОНОС
بی پاسخПолина Алексеева پرسید ۲ سال پیش
۶۱ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
МОЖНО ЛИ ПРИ КИСТЕ ПОЧЕК
بی پاسخЮлия Власова پرسید ۲ سال پیش • 
۶۳ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
МОЖНО ЛИ ЕСТЬ КОГДА ИДЕШЬ НА УЗИ ПОЧЕК
بی پاسخЕкатерина Рощина پرسید ۲ سال پیش
۶۷ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
МОЖНО ЛИ ПОДНЯТЬ ОПУЩЕННУЮ ПОЧКУ УПРАЖНЕНИЯМИ
بی پاسخАнастасия Андреева پرسید ۲ سال پیش
۵۲ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
МОЖЕТ ЛИ ИЗ ЗА ПОЧКИ ПОДНИМАТЬСЯ ДАВЛЕНИЕ
بی پاسخНаталия Волкова پرسید ۲ سال پیش • 
۷۹ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
АНГИОМИОЛИПОМА ПОЧКИ МОЖНО ЛИ БЕРЕМЕНЕТЬ
بی پاسخВероника Закирова پرسید ۲ سال پیش
۵۸ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
МОЖЕТ ЛИ ВЫЙТИ КАМЕНЬ ИЗ НИЖНЕЙ ЛОХАНКИ ПОЧКИ
بی پاسخАлександра Семенова پرسید ۲ سال پیش
۶۸ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
МОЖНО ЛИ РАЗДРОБИТЬ КОРАЛЛОВЫЙ КАМЕНЬ В ПОЧКЕ
بی پاسخМарина Иванова پرسید ۲ سال پیش
۶۶ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
МОЖНО ЛИ КАЧАТЬСЯ ЕСЛИ БОЛЯТ ПОЧКИ
بی پاسخЯна Чеснокова پرسید ۲ سال پیش
۶۳ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها