سوالات

سوالات

سوالاتبرچسب سوال: лечении
فیلتر:همهبی پاسخحل شدهبسته شدهبی پاسخ
КАМНИ В ПОЧКАХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ ПРИ ЛЕЧЕНИИ
بی پاسخКсю Овсянникова پرسید ۸ ماه پیش • 
۱۹ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
НАРОДНАЯ МЕДИЦИНА ПРИ ЛЕЧЕНИИ РАКА ПЕЧЕНИ
بی پاسخИнна Иванова پرسید ۸ ماه پیش • 
۱۷ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ОТЗЫВЫ ОБ ЛЕЧЕНИИ ПЕЧЕНИ
بی پاسخЕвгения Иванова پرسید ۸ ماه پیش
۱۹ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ГЕМАНГИОМА ПЕЧЕНИ ОТЗЫВЫ О ЛЕЧЕНИИ
بی پاسخНина Прокопенко پرسید ۸ ماه پیش
۲۴ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ПРИ ЛЕЧЕНИИ АСКАРИДОЗА ПЕЧЕНИ
بی پاسخКсения Молчанова پرسید ۸ ماه پیش • 
۲۱ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ЛЕЧЕНИИ ПЕЧЕНИ ОТ КАМНЯ
بی پاسخНаиля Рязанова پرسید ۸ ماه پیش
۲۵ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
БОЛЕЗНИ ПЕЧЕНИ НАРОДНЫЕ СРЕДСТВА В ЛЕЧЕНИИ
بی پاسخКамилла Камалова پرسید ۸ ماه پیش
۲۴ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ВЕДЫ О ЛЕЧЕНИИ ПЕЧЕНИ
بی پاسخВиктория Щербинина پرسید ۸ ماه پیش
۲۶ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ГЕПАТОЗА ПЕЧЕНИ
بی پاسخНадежда Позднякова پرسید ۸ ماه پیش
۲۸ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
АЛТ И АСТ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ГЕПАТИТА С
بی پاسخДина Зуева پرسید ۸ ماه پیش
۱۹ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ДОКТОР МЯСНИКОВ О ЛЕЧЕНИИ ПЕЧЕНИ
بی پاسخСветлана Егорова پرسید ۸ ماه پیش
۱۶ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
РЕАФЕРОН ОТЗЫВЫ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ГЕПАТИТА С
بی پاسخЛена Андреева پرسید ۸ ماه پیش
۱۹ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
КАК БОРОТЬСЯ С ПОБОЧНЫМИ ЭФФЕКТАМИ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ГЕПАТИТА С
بی پاسخТаня Андреева پرسید ۸ ماه پیش
۲۱ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ПРЕПАРАТЫ ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ГЕПАТИТА В
بی پاسخМарина Агабекян پرسید ۸ ماه پیش • 
۱۳ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
СВЕКЛА МОРКОВЬ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ПЕЧЕНИ
بی پاسخЯна Гилева پرسید ۸ ماه پیش • 
۱۵ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها