سوالات

سوالات

سوالاتبرچسب سوال: лактации
فیلتر:همهبی پاسخحل شدهبسته شدهبی پاسخ
БОЛИТ ПОЧКА ВО ВРЕМЯ ЛАКТАЦИИ
بی پاسخОксана Цомартова پرسید ۶ ماه پیش
۱۸ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ЭКЗЕМА КАК ЛЕЧИТЬ ПРИ ЛАКТАЦИИ
بی پاسخЕкатерина Семёнова پرسید ۶ ماه پیش • 
۳۰ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ЛЕКАРСТВА ОТ ГЛИСТОВ ВО ВРЕМЯ ЛАКТАЦИИ
بی پاسخГалина Алёшина پرسید ۶ ماه پیش
۹ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
СРЕДСТВО ОТ ГЛИСТОВ ПРИ ЛАКТАЦИИ
بی پاسخЕлена Иванова پرسید ۶ ماه پیش • 
۲۴ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ЛЕЧЕНИЕ ГРИБКА НОГ ВО ВРЕМЯ ЛАКТАЦИИ
بی پاسخИрина Иванова پرسید ۶ ماه پیش • 
۲۱ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ЦИСТИТ ВО ВРЕМЯ ЛАКТАЦИИ ЛЕЧЕНИЕ НАРОДНЫМИ СРЕДСТВАМИ
بی پاسخКатерина Сабирова پرسید ۶ ماه پیش
۳۰ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ЭКЗЕМА НА РУКА ПРИ ЛАКТАЦИИ
۲۱ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
КАК ЛЕЧАТ ЭКЗЕМУ ПРИ ЛАКТАЦИИ
بی پاسخКатюшка Яковлева پرسید ۶ ماه پیش • 
۲۶ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
МАСТОПАТИЯ ПРИ ЛАКТАЦИИ СИМПТОМЫ
بی پاسخАлена Ермолаева پرسید ۶ ماه پیش • 
۱۶ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ПОСЛЕ ПРЕКРАЩЕНИЯ ЛАКТАЦИИ Я ПОХУДЕЛА
بی پاسخЕлена Безрукавникова پرسید ۷ ماه پیش
۱۶ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
МАЗИ ОТ ГЕМОРРОЯ ВО ВРЕМЯ ЛАКТАЦИИ
بی پاسخРазина Гусева پرسید ۷ ماه پیش
۲۶ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
СВЕЧИ ОТ ГЕМОРРОЯ ОБЛЕПИХОВЫЕ ПРИ ЛАКТАЦИИ
بی پاسخЮлия Ермакова پرسید ۷ ماه پیش
۱۹ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ТРОКСЕВАЗИН ГЕЛЬ ПРИ ГЕМОРРОЕ И ПРИ ЛАКТАЦИИ
بی پاسخЕлена Казакова پرسید ۷ ماه پیش • 
۷۵ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
МАЗЬ ПРИ ГЕМОРРОЕ ВО ВРЕМЯ ЛАКТАЦИИ
بی پاسخМарина Костенко پرسید ۷ ماه پیش • 
۳۴ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها