سوالات

سوالات

سوالاتبرچسب سوال: кушать
فیلتر:همهبی پاسخحل شدهبسته شدهبی پاسخ
ПРИ БОЛЬНОЙ ПЕЧЕНИ МОЖНО КУШАТЬ БАНАНЫ
بی پاسخЕлена Ашалян پرسید ۸ ماه پیش
۲۵ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
КАКИЕ ПРОДУКТЫ МОЖНО КУШАТЬ ПРИ ЦИРРОЗЕ ПЕЧЕНИ СПИСОК
بی پاسخОля Семенова پرسید ۸ ماه پیش
۱۲ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ПРИ БОЛИ ПЕЧЕНИ ЧТО МОЖНО КУШАТЬ
بی پاسخДарина Соколова پرسید ۸ ماه پیش • 
۳۴ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
МОЖНО ЛИ КУШАТЬ ВИНОГРАД ПРИ ЗАБОЛЕВАНИИ ПЕЧЕНИ
بی پاسخЛариса Пронина پرسید ۸ ماه پیش • 
۲۱ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
КУШАТЬ ПРИ БОЛЬНОЙ ПЕЧЕНИ
بی پاسخМарина Князева پرسید ۸ ماه پیش
۵ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ПРИ ГЕПАТИТЕ МОЖНО КУШАТЬ ВИНОГРАД
بی پاسخАнна Волкова پرسید ۸ ماه پیش
۱۰ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ДИЕТА ПРИ ГЕПАТИТЕ С ЧТО МОЖНО КУШАТЬ
بی پاسخВиктория Романова پرسید ۸ ماه پیش
۱۱ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ПРИ ПРОБЛЕМАХ С ПЕЧЕНЬЮ ЧТО МОЖНО КУШАТЬ
بی پاسخИрина Рубцова پرسید ۸ ماه پیش
۱۶ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ПРОСТАТИТ ЧТО НАДО КУШАТЬ
بی پاسخЯночка Суслова پرسید ۸ ماه پیش
۱۴ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها