سوالات

سوالات

سوالاتبرچسب سوال: купаться
فیلتر:همهبی پاسخحل شدهبسته شدهبی پاسخ
КОГДА КАМНИ В ПОЧКАХ МОЖНО КУПАТЬСЯ
بی پاسخНеля Киреева پرسید ۶ ماه پیش
۹ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
МОЖНО ЛИ КУПАТЬСЯ В МОРЕ ПРИ ПСОРИАЗЕ ОТЗЫВЫ
بی پاسخЕлена Жаворонкова پرسید ۶ ماه پیش • 
۱۷ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
МОЖНО ЛИ КУПАТЬСЯ ПРИ НЕЙРОДЕРМИТЕ
بی پاسخАнна Богданова پرسید ۶ ماه پیش • 
۲۶ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
КРАПИВНИЦА МОЖНО КУПАТЬСЯ В
بی پاسخЛиза Соколова پرسید ۶ ماه پیش • 
۱۱ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
МОЖНО ЛИ КУПАТЬСЯ ПОСЛЕ УДАЛЕНИЯ РОДИНОК
بی پاسخМария Ершова پرسید ۶ ماه پیش
۱۸ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
КАК КУПАТЬСЯ С ПЛОХИМ ЗРЕНИЕМ
بی پاسخНаташа Исхакова پرسید ۶ ماه پیش
۳۱ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها