سوالات

سوالات

سوالاتبرچسب سوال: корень
فیلتر:همهبی پاسخحل شدهبسته شدهبی پاسخ
КОРЕНЬ ОДУВАНЧИКА НА ВОДКЕ ДЛЯ ПЕЧЕНИ
بی پاسخАнжелика Грачёва پرسید ۸ ماه پیش
۲۱ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
КОРЕНЬ ОДУВАНЧИКА И ЛОПУХА ДЛЯ ПЕЧЕНИ
بی پاسخИрина Кочеткова پرسید ۸ ماه پیش
۲۳ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
КОРЕНЬ ПОДСОЛНУХА ПРИ КАМНЯХ ПЕЧЕНИ
بی پاسخЕлизавета Баранова پرسید ۸ ماه پیش • 
۲۲ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
КОРЕНЬ ШИПОВНИКА ПРИ ПИЕЛОНЕФРИТЕ
بی پاسخАнастасия Астахова پرسید ۸ ماه پیش • 
۲۳ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
КРАСНЫЙ КОРЕНЬ ЛЕЧЕНИЕ ПОЧЕК
بی پاسخЕкатерина Романова پرسید ۸ ماه پیش
۱۷ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
КРАСНЫЙ КОРЕНЬ ДЛЯ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
بی پاسخНаташа Попова پرسید ۸ ماه پیش • 
۱۸ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
КОРЕНЬ ШИПОВНИКА ОТ КАМНЕЙ ПРОСТАТЕ
بی پاسخЯрослава Тихомирова پرسید ۸ ماه پیش
۳۴ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
КРАСНЫЙ КОРЕНЬ И ПРОСТАТИТ ОТЗЫВЫ
بی پاسخОлеся Бондаренко پرسید ۸ ماه پیش
۱۹ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها