سوالات

سوالات

سوالاتبرچسب سوال: Кому
فیلتر:همهبی پاسخحل شدهبسته شدهبی پاسخ
К КОМУ ИДТИ ПРОВЕРЯТЬ ПЕЧЕНЬ
بی پاسخКатя Максимова پرسید ۸ ماه پیش
۱۳ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
БОЛИТ ПЕЧЕНЬ К КОМУ ОБРАТИТЬСЯ ВРАЧУ
بی پاسخНатали Титова پرسید ۸ ماه پیش
۱۶ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
К КОМУ ОБРАТИТЬСЯ С БОЛЬЮ ПОЧЕК
بی پاسخОксана Пономарёва پرسید ۹ ماه پیش
۲۰ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ЕСЛИ БОЛЯТ ПОЧКИ К КОМУ ИДТИ НА ПРИЕМ
بی پاسخОксана Смирнова پرسید ۹ ماه پیش
۱۹ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
КОМУ ПОМОГЛА ХИМИОТЕРАПИЯ ПРИ МЕТАСТАЗАХ В ПЕЧЕНИ
بی پاسخИрина Юдина پرسید ۸ ماه پیش
۹ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
КОМУ ОБРАЩАТЬСЯ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИИ ПЕЧЕНИ
بی پاسخАнна Фадеева پرسید ۸ ماه پیش
۶ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها