سوالات

سوالات

سوالاتبرچسب سوال: колики
فیلتر:همهبی پاسخحل شدهبسته شدهبی پاسخ
ПРИ ПОЧЕЧНОЙ КОЛИКИ ЧТО НАДО ДЕЛАТЬ
بی پاسخМарина Морозова پرسید ۲ سال پیش
۶۰ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
БОЛИТ ПОЧКА ПОСЛЕ КОЛИКИ
بی پاسخЛюдмила Зубкова پرسید ۲ سال پیش • 
۶۲ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ДИАГНОСТИКА ПОЧЕЧНОЙ КОЛИКИ СЛЕВА
بی پاسخЕкатерина Ветрова پرسید ۲ سال پیش • 
۴۵ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها