سوالات

سوالات

سوالاتبرچسب سوال: клетки
فیلتر:همهبی پاسخحل شدهبسته شدهبی پاسخ
ВОССТАНАВЛИВАЕТ КЛЕТКИ ПЕЧЕНИ ПРИ ЦИРРОЗЕ
بی پاسخДаша Фадеева پرسید ۲ سال پیش
۳۲ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ВОССТАНОВИТЬ КЛЕТКИ ПЕЧЕНИ ТАБЛЕТКИ
بی پاسخНастёнка Сафина پرسید ۲ سال پیش
۳۹ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
КЛЕТКИ ПЕЧЕНИ ЗАМЕЩАЮТСЯ ЖИРОВЫМИ
بی پاسخВиктория Ермолаева پرسید ۲ سال پیش • 
۲۸ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ОТ ЧЕГО ОБРАЗУЮТСЯ ЖИРОВЫЕ КЛЕТКИ В ПЕЧЕНИ
بی پاسخОлеся Воронова پرسید ۲ سال پیش • 
۷۳ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها