سوالات

سوالات

سوالاتبرچسب سوال: Киста
فیلتر:همهبی پاسخحل شدهبسته شدهبی پاسخ
ЛЬНЯНОЕ МАСЛО И КИСТА ПОЧКИ
بی پاسخСнежана Морозова پرسید ۸ ماه پیش
۲۹ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
КИСТА В ПОЧКАХ ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ
بی پاسخНадежда Данилова پرسید ۸ ماه پیش • 
۱۵۲ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
КИСТА НА ПОЧКЕ И ТЕМПЕРАТУРА
بی پاسخОля Белова پرسید ۸ ماه پیش
۳۷ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
КИСТА ПРАВОЙ ПОЧКИ МКБ ۱۰ КОД
بی پاسخАнна Маликова پرسید ۸ ماه پیش • 
۲۰ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
КИСТА ПОЧЕК НА СНИМКАХ УЗИ
بی پاسخЕлена Горбунова پرسید ۸ ماه پیش
۲۶ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
КИСТА НА ПОЧКАХ И КАНЕФРОН
بی پاسخИрина Нургатина پرسید ۸ ماه پیش • 
۴۲ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ЛЕКАРСТВА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ КИСТА ПОЧКА
بی پاسخАнна Смирнова پرسید ۸ ماه پیش
۲۶ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ПОЧЕМУ ПОЯВЛЯЮТСЯ КИСТА В ПЕЧЕНИ
بی پاسخНадя Лучникова پرسید ۸ ماه پیش • 
۲۵ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
КИСТА НА ПЕЧЕНИ У МУЖЧИН
بی پاسخМарина Безруких پرسید ۸ ماه پیش • 
۳۲ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
КИСТА ПЕЧЕНИ СПОСОБЫ ЛЕЧЕНИЯ
بی پاسخЮля Букина پرسید ۸ ماه پیش
۳۲ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
СОДА И КИСТА ПЕЧЕНИ
بی پاسخТамара Пономарева پرسید ۸ ماه پیش • 
۲۸ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
КИСТА НА ПЕЧЕНИ ПОЧЕМУ
بی پاسخИрина Филиппова پرسید ۸ ماه پیش
۱۸ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
МНОГОКАМЕРНАЯ КИСТА НА ПЕЧЕНИ И
بی پاسخКристя Никитина پرسید ۸ ماه پیش • 
۲۴ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
КИСТА НА ПЕЧЕНИ ОПЕРИРОВАТЬ ИЛИ НЕТ
بی پاسخВерочка Литвинова پرسید ۸ ماه پیش • 
۲۷ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
АСД ۲ КИСТА НА ПЕЧЕНИ
بی پاسخЛюдмила Сивкова پرسید ۸ ماه پیش
۲۳ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها