سوالات

سوالات

سوالاتبرچسب سوال: Какой
فیلتر:همهبی پاسخحل شدهبسته شدهبی پاسخ
КАКОЙ МЕД ПОЛЕЗЕН ОТ КАМНЕЙ В ПОЧКАХ
بی پاسخСвета Данилова پرسید ۸ ماه پیش • 
۲۸ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
КАКОЙ АЛКОГОЛЬ МОЖНО ПИТЬ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИИ ПОЧЕК
بی پاسخЛаура Казакова پرسید ۸ ماه پیش • 
۴۷ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
КАКОЙ ЧАЙ МОЖНО КУПИТЬ В АПТЕКЕ ОТ ПЕЧЕНИ
بی پاسخЛена Кошкина پرسید ۸ ماه پیش
۱۹ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ПРИ УВЕЛИЧЕННОЙ ПЕЧЕНИ КАКОЙ БИЛИРУБИН
بی پاسخАнна Алексеева پرسید ۸ ماه پیش
۱۷ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
КАКОЙ ТРАВЯНОЙ СБОР ПРИНИМАТЬ ПРИ ПЕЧЕНИ
بی پاسخАнна Громова پرسید ۸ ماه پیش
۱۹ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
КАКОЙ СТОРОНЫ ПЕЧЕНЬ У ЧЕЛОВЕКА
بی پاسخСвета Макарова پرسید ۸ ماه پیش
۳۸ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
В КАКОЙ БОРОЗДЕ РАСПОЛАГАЮТСЯ ВОРОТА ПЕЧЕНИ
بی پاسخАлина Журавлёва پرسید ۸ ماه پیش
۳۷ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
КАКОЙ ВРАЧ БОЛЕЗНИ ПЕЧЕНИ
بی پاسخЕлена Матвеева پرسید ۸ ماه پیش
۲۹ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
КАКОЙ СОК МОЖНО ПИТЬ ПРИ РАКЕ ПЕЧЕНИ
بی پاسخОксана Морозова پرسید ۸ ماه پیش • 
۲۰ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
КАКОЙ ХЛЕБ МОЖНО ЕСТЬ ПРИ РАКЕ ПЕЧЕНИ
بی پاسخЕкатерина Городилова پرسید ۸ ماه پیش
۱۷ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
СПЕЦИАЛИСТ ПО ПЕЧЕНИ КАКОЙ
بی پاسخТая Ляпина پرسید ۸ ماه پیش
۱۲ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ПОЛЕЗНЫЙ СОК ДЛЯ ПЕЧЕНИ КАКОЙ
بی پاسخСветлана Борисова پرسید ۸ ماه پیش
۳۰ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
КАКОЙ БИЛИРУБИН ПРИ ЦИРРОЗЕ ПЕЧЕНИ ДОЛЖЕН БЫТЬ
بی پاسخКатюша Коломиец پرسید ۸ ماه پیش
۲۵ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ЗАСТУДИЛА ПОЧКИ КАКОЙ ВРАЧ
بی پاسخИра Жукова پرسید ۸ ماه پیش
۲۱ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
КАКОЙ ФОРМЫ ПОЧКИ ЧЕЛОВЕКА
بی پاسخКристина Козлова پرسید ۸ ماه پیش
۳۲ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها