سوالات

سوالات

سوالاتبرچسب سوال: за
فیلتر:همهبی پاسخحل شدهبسته شدهبی پاسخ
МОЖЕТ ЛИ ИЗ ЗА ПОЧКИ ПОДНИМАТЬСЯ ДАВЛЕНИЕ
بی پاسخНаталия Волкова پرسید ۸ ماه پیش • 
۳۰ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ЗА СКОЛЬКО МОЖНО ПОСАДИТЬ ПЕЧЕНЬ
بی پاسخЯна Старцева پرسید ۸ ماه پیش • 
۲۴ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ПОВЫШЕНИЕ САХАРА ИЗ ЗА ПЕЧЕНИ
بی پاسخЮлия Елисеева پرسید ۸ ماه پیش
۲۱ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ИЗЖОГА ИЗ ЗА ПЕЧЕНИ ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ
بی پاسخЕлена Сазонова پرسید ۸ ماه پیش
۱۹ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ОТКАЗАЛИ В СДАЧЕ КРОВИ ИЗ ЗА ПЕЧЕНИ
بی پاسخГалина Потапова پرسید ۸ ماه پیش
۱۴ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ВЫСОКИЙ ХОЛЕСТЕРИН ИЗ ЗА ПЕЧЕНИ ФОРУМ
بی پاسخАнжелика Ермакова پرسید ۸ ماه پیش
۳۸ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ИЗ ЗА ПЛОХОЙ РАБОТЫ ПЕЧЕНИ РОДИНКИ
بی پاسخМашуля Федотова پرسید ۸ ماه پیش
۲۰ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
БЕРЕМЕННОСТЬ ПОНОС ИЗ ЗА ПЕЧЕНИ
بی پاسخАлександра Шакирова پرسید ۸ ماه پیش
۹ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ИЗ ЗА ЧЕГО ЦИРРОЗ ПЕЧЕНИ БЫВАЕТ
بی پاسخМилена Мерич پرسید ۸ ماه پیش
۲۴ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ИЗ ЗА ПЕЧЕНИ МОЖЕТ БЫТЬ АЛЛЕРГИЯ НА
بی پاسخКарина Бондаренко پرسید ۸ ماه پیش
۲۷ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
РВОТА ИЗ ЗА БОЛЕЗНИ ПЕЧЕНИ ЛЕЧЕНИЕ
بی پاسخЕлена Блинова پرسید ۸ ماه پیش
۱۴ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
БЕССОННИЦА ИЗ ЗА ПРОБЛЕМ С ПЕЧЕНЬЮ
بی پاسخНина Трифонова پرسید ۸ ماه پیش
۱۵ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
КАК ОЧИСТИТЬ ПЕЧЕНЬ ЗА НЕДЕЛЮ
بی پاسخАлёна Осколкова پرسید ۸ ماه پیش
۲۳ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها