سوالات

سوالات

سوالاتبرچسب سوال: заболевание
فیلتر:همهبی پاسخحل شدهبسته شدهبی پاسخ
ПОЛИНЕВРИТ ЗАБОЛЕВАНИЕ ПОЧЕК
بی پاسخВероника Сидорова پرسید ۹ ماه پیش
۲۱ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЕ ПОЧЕК
بی پاسخДаша Фадеева پرسید ۹ ماه پیش
۲۰ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ЗАБОЛЕВАНИЕ ПЕЧЕНИ ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ
بی پاسخЕкатерина Иващенко پرسید ۹ ماه پیش
۳۱ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ПОДЖЕЛУДОЧНАЯ ЖЕЛЕЗА И ПЕЧЕНЬ ЗАБОЛЕВАНИЕ
بی پاسخГалина Фролова پرسید ۸ ماه پیش • 
۱۶ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ЗАБОЛЕВАНИЕ ПЕЧЕНИ У ЛЮДЕЙ ПРИЗНАКИ
بی پاسخЮля Агафонова پرسید ۹ ماه پیش • 
۱۷ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
УВЕЛИЧЕННАЯ ПЕЧЕНЬ КАКОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ
بی پاسخМарина Калугина پرسید ۹ ماه پیش
۱۶ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ЛЕЧЕНИЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ ПЕЧЕНИ НАРОДНЫМИ СРЕДСТВАМИ
بی پاسخГалина Семёнова پرسید ۹ ماه پیش • 
۳۱ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
САМОЕ РАСПРОСТРАНЕННОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ ПЕЧЕНИ
بی پاسخЕкатерина Галкина پرسید ۸ ماه پیش • 
۱۲ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ЗАБОЛЕВАНИЕ ПЕЧЕНИ У ЧЕЛОВЕКА ЦЕРРОЗ ПЕЧЕНИ
بی پاسخЕкатерина Корсакова پرسید ۸ ماه پیش
۱۴ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ПЕЧЕНЬ ЗАБОЛЕВАНИЕ ПРИ АЛКОГОЛИЗМЕ
بی پاسخЕлена Сафина پرسید ۸ ماه پیش • 
۱۸ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ЗАБОЛЕВАНИЕ КОЖИ ПРИ БОЛЬНОЙ ПЕЧЕНИ
بی پاسخЛилия Лебедева پرسید ۸ ماه پیش
۲۲ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ЗАБОЛЕВАНИЕ ПЕЧЕНИ И КЛУБНИКА
بی پاسخМила Тюрина پرسید ۸ ماه پیش
۲۴ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ЗАБОЛЕВАНИЕ ПЕЧЕНИ СВЕРТЫВАЕМОСТЬ КРОВИ
بی پاسخОксана Воронцова پرسید ۸ ماه پیش • 
۲۳ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها