سوالات

سوالات

سوالاتبرچسب سوال: Жить
فیلتر:همهبی پاسخحل شدهبسته شدهبی پاسخ
ЖИТЬ ЗДОРОВО КИСТА ПЕЧЕНИ
بی پاسخГалина Васина پرسید ۸ ماه پیش
۳۸ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ЖИТЬ ЗДОРОВО ПРО ЦИРРОЗ ПЕЧЕНИ
بی پاسخВалерия Блинова پرسید ۸ ماه پیش
۲۶ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
МАЛЫШЕВА ЖИТЬ ЗДОРОВО ВИДЕО ГЕПАТИТ С
بی پاسخПолиночка Кирсанова پرسید ۸ ماه پیش • 
۲۰ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
С ЦИРРОЗОМ ПЕЧЕНИ МОЖНО ЖИТЬ
بی پاسخКатя Дмитриева پرسید ۸ ماه پیش
۱۷ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
МОЖНО ЛИ ЖИТЬ С ТРЕМЯ ПОЧКАМИ
بی پاسخТаня Губина پرسید ۸ ماه پیش
۱۳ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ОТКАЗАЛИ ПОЧКИ СКОЛЬКО ОСТАЛОСЬ ЖИТЬ ЧЕЛОВЕКУ БЕЗ ГЕМОДИАЛИЗА
بی پاسخЮлия Митина پرسید ۸ ماه پیش
۱۷ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ЗДОРОВО ЖИТЬ ЗДОРОВО ПРО ПЕЧЕНЬ
بی پاسخОксана Кулешова پرسید ۸ ماه پیش • 
۲۵ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ПРОГРАММА МАЛЫШЕВОЙ ЖИТЬ ЗДОРОВО ГЕПАТИТ В
بی پاسخЛариса Демидова پرسید ۸ ماه پیش
۲۵ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ПРОГРАММА ЖИТЬ ЗДОРОВО ВСЕ О ПЕЧЕНИ
بی پاسخЮлия Солнце پرسید ۸ ماه پیش
۱۴ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ЖИТЬ ТАК ЗДОРОВО ПРОСТАТИТ
بی پاسخНастя Максимова پرسید ۸ ماه پیش • 
۱۸ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها