سوالات

سوالات

سوالاتبرچسب سوال: есть
فیلتر:همهبی پاسخحل شدهبسته شدهبی پاسخ
КАК УЗНАТЬ ЕСТЬ ЛИ У ВАС КАМНИ В ПОЧКАХ
بی پاسخЕкатерина Каменских پرسید ۸ ماه پیش
۲۷ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
МОЖНО ЛИ ЕСТЬ КОГДА ИДЕШЬ НА УЗИ ПОЧЕК
بی پاسخЕкатерина Рощина پرسید ۸ ماه پیش
۲۶ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ДЛЯ ПЕЧЕНИ ЧТО НАДО ЕСТЬ
بی پاسخИнесса Антонова پرسید ۸ ماه پیش
۲۰ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ЕСТЬ ЛИ ПЕЧЕНЬ У КАРАСЯ
بی پاسخКарина Демидова پرسید ۸ ماه پیش
۲۲ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ЕСТЬ ЛИ У КОЗЫ ПЕЧЕНЬ
بی پاسخВенера Султанова پرسید ۸ ماه پیش
۳۲ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ДИЕТА ПЕРЕД УЗИ ПЕЧЕНИ ЧТО МОЖНО ЕСТЬ
بی پاسخИриска Черкашина پرسید ۸ ماه پیش
۲۳ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
КАКУЮ ПЕЧЕНЬ ЛУЧШЕ ЕСТЬ ПРИ ДИЕТЕ
بی پاسخНадежда Павловская پرسید ۸ ماه پیش
۲۴ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
МНОГО ЕСТЬ ВРЕДНО ДЛЯ ПЕЧЕНИ
بی پاسخЕлена Семенова پرسید ۸ ماه پیش • 
۲۱ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
КАК УЗНАТЬ ЕСТЬ ЛИ У ЧЕЛОВЕКА ЦИРРОЗ ПЕЧЕНИ
بی پاسخОксана Фролова پرسید ۸ ماه پیش • 
۲۰ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
МЕТАСТАЗЫ В ПЕЧЕНИ ЕСТЬ ЛИ ШАНС НА ЖИЗНЬ
بی پاسخНастёнка Шарипова پرسید ۸ ماه پیش
۲۲ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ПЕЧЕНЬ ЕСТЬ ЛИ В НЕЙ БЕЛОК
بی پاسخЕлена Макеева پرسید ۸ ماه پیش • 
۱۱ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ЕСТЬ В ПЕЧЕНИ КАМНИ
بی پاسخНадежда Иванова پرسید ۸ ماه پیش
۱۰ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ПРИ ОЖИРЕНИИ ПЕЧЕНИ ЧТО МОЖНО И НЕЛЬЗЯ ЕСТЬ
بی پاسخКатюшка Никитина پرسید ۸ ماه پیش
۲۷ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ПРИ ДИФФУЗНОМ ИЗМЕНЕНИЕ ПЕЧЕНИ ЧТО МОЖНО ЕСТЬ
بی پاسخКатюша Анисимова پرسید ۸ ماه پیش
۱۱ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
МОЖНО ЛИ ЕСТЬ СВЕКЛУ ПРИ ВОСПАЛЕНИИ ПЕЧЕНИ
بی پاسخСветлана Суворова پرسید ۸ ماه پیش
۱۲ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها