سوالات

سوالات

سوالاتبرچسب سوال: долго
فیلتر:همهبی پاسخحل شدهبسته شدهبی پاسخ
ВЫХОДИТ ПЕСОК ИЗ ПОЧЕК КАК ДОЛГО
بی پاسخЕлена Борисова پرسید ۸ ماه پیش
۲۵ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ПЕСОК В ПОЧКАХ КАК ДОЛГО ОТХОДИТ
بی پاسخСветлана Нескажу پرسید ۸ ماه پیش
۱۰ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
КАК ДОЛГО БОЛЬНОЙ ЖИВЕТ С ЦИРРОЗОМ ПЕЧЕНИ
بی پاسخЮля Малахова پرسید ۸ ماه پیش • 
۱۷ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
КАК ДОЛГО БОЛЬНИЧНЫЙ ПРИ КАМНЯХ В ПОЧКАХ
بی پاسخЕвгения Андреева پرسید ۸ ماه پیش
۱۵ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ПИЕЛОНЕФРИТ ТЕМПЕРАТУРА ۳۸ ДЕРЖИТСЯ ОЧЕНЬ ДОЛГО
بی پاسخЕкатерина Щербакова پرسید ۸ ماه پیش
۲۱ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
КАК ДОЛГО СОХРАНЯЮТСЯ БОЛИ ПРИ ЦИСТИТЕ У
بی پاسخРезеда Иванова پرسید ۸ ماه پیش
۷ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها