سوالات

سوالات

سوالاتبرچسب سوال: диагностика
فیلتر:همهبی پاسخحل شدهبسته شدهبی پاسخ
КАМНИ В ПОЧКАХ ДИАГНОСТИКА ЛЕЧЕНИЕ НАРОДНЫМИ СРЕДСТВАМИ
بی پاسخОксана Герасимова پرسید ۸ ماه پیش
۲۳ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ДИФ ДИАГНОСТИКА ГЕПАТИТ В С ЦИРРОЗОМ ПЕЧЕНИ
بی پاسخМария Попова پرسید ۸ ماه پیش • 
۲۶ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ДИАГНОСТИКА ПРИ ГЕПАТИТЕ И ЦИРРОЗЕ ПЕЧЕНИ
بی پاسخДаша Мамонтова پرسید ۸ ماه پیش
۱۶ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
МЕТАБОЛИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА МОЧЕКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ
بی پاسخИрина Егорова پرسید ۸ ماه پیش
۱۵ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ДИАГНОСТИКА ПОЧЕЧНОЙ КОЛИКИ СЛЕВА
بی پاسخЕкатерина Ветрова پرسید ۸ ماه پیش • 
۱۸ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
КИСТА ПОЧЕК У МУЖЧИН ЛЕЧЕНИЕ И ДИАГНОСТИКА
بی پاسخЮлия Горбачёва پرسید ۸ ماه پیش
۲۷ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ОСТРАЯ ПОЧЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ СТАДИИ И ДИАГНОСТИКА
بی پاسخМарина Селезнева پرسید ۸ ماه پیش
۳۱ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ПИЕЛОНЕФРИТ ДИАГНОСТИКА ФЕЛЬДШЕРА
بی پاسخЕлена Абрамова پرسید ۸ ماه پیش • 
۱۳ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ДИАГНОСТИКА ПОЧЕК И НАДПОЧЕЧНИКОВ В МОСКВЕ
بی پاسخКатя Смирнова پرسید ۸ ماه پیش
۲۱ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ ПРОСТАТЫ
بی پاسخМария Кошелева پرسید ۸ ماه پیش • 
۲۵ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها