سوالات

سوالات

سوالاتبرچسب سوال: деформация
فیلتر:همهبی پاسخحل شدهبسته شدهبی پاسخ
УВЕЛИЧЕНИЕ И ДЕФОРМАЦИЯ ПЕЧЕНИ
بی پاسخАнастасия Скворцова پرسید ۸ ماه پیش
۱۶ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ДЕФОРМАЦИЯ ПЕЧЕНИ ЖЕЛЧНОГО ПУЗЫРЯ
بی پاسخОля Москвина پرسید ۸ ماه پیش
۶ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ДЕФОРМАЦИЯ КОНТУРА ПРАВОЙ ПОЧКИ
بی پاسخВиктория Волкова پرسید ۸ ماه پیش
۱۹ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها