سوالات

سوالات

سوالاتبرچسب سوال: дефекации
فیلتر:همهبی پاسخحل شدهبسته شدهبی پاسخ
ЖЖЕНИЕ ПРИ ДЕФЕКАЦИИ ПРИ ПРОСТАТИТЕ
بی پاسخАнна Аникина پرسید ۶ ماه پیش • 
۱۶ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ПРИЧИНЫ КРОВИ ПОСЛЕ ДЕФЕКАЦИИ У МУЖЧИН
بی پاسخМарина Степанова پرسید ۷ ماه پیش
۲۵ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
БОЛЬ ПРИ ДЕФЕКАЦИИ У ЖЕНЩИН С КРОВЬЮ
بی پاسخСоня Сунгуртян پرسید ۷ ماه پیش • 
۳۶ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ОБИЛЬНОЕ КРОВОТЕЧЕНИЕ ИЗ ЗАДНЕГО ПРОХОДА ПОСЛЕ ДЕФЕКАЦИИ
بی پاسخСветка Дорофеева پرسید ۷ ماه پیش
۳۱ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
КРОВЬ В КАЛЕ ПРИ ДЕФЕКАЦИИ ПРИЧИНЫ
بی پاسخОксана Леонова پرسید ۷ ماه پیش
۲۱ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
КРОВЬ ПРИ АКТЕ ДЕФЕКАЦИИ С БОЛЬЮ
بی پاسخВиктория Калинина پرسید ۷ ماه پیش
۳۶ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
БОЛЬ И КРОВЬ ПРИ ДЕФЕКАЦИИ ПРИЧИНА
بی پاسخСветлана Четина پرسید ۷ ماه پیش • 
۲۹ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ПОЧЕМУ КРОВЬ ПРИ ДЕФЕКАЦИИ БЕЗ БОЛИ ПРИЧИНЫ
بی پاسخКристина Степанова پرسید ۷ ماه پیش
۲۲ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
КРОВЬ АЛАЯ ПРИ ДЕФЕКАЦИИ У
بی پاسخЕлизавета Иванова پرسید ۷ ماه پیش • 
۱۹ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
КАПЕЛЬКА КРОВИ ПОСЛЕ ДЕФЕКАЦИИ
بی پاسخЛерочка Матвеева پرسید ۷ ماه پیش
۱۴ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ПРИ ДЕФЕКАЦИИ ЧАСТО КРОВЬ
بی پاسخИнна Козлова پرسید ۷ ماه پیش
۲۱ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
КРОВЬ В ВОДЕ ПРИ ДЕФЕКАЦИИ
بی پاسخМария Токарева پرسید ۷ ماه پیش • 
۲۵ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ЖЖЕНИЕ ПОСЛЕ ДЕФЕКАЦИИ КРОВЬ
بی پاسخЕлена Юшкова پرسید ۷ ماه پیش
۴۰ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ПОСЛЕ ДЕФЕКАЦИИ КРОВЬ ИЗ АНУСА
بی پاسخМария Левина پرسید ۷ ماه پیش
۲۹ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها