سوالات

سوالات

سوالاتبرچسب سوال: делают
فیلتر:همهبی پاسخحل شدهبسته شدهبی پاسخ
КАКИЕ ДЕЛАЮТ ОПЕРАЦИИ КОГДА НА ПОЧКАХ КАМНИ
بی پاسخЕлена Суханова پرسید ۸ ماه پیش • 
۲۶ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
УЗИ ПОЧЕК КАК ДЕЛАЮТ И ЧТО ПОКАЗЫВАЕТ
بی پاسخДиана Абдрахманова پرسید ۹ ماه پیش • 
۳۰ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ПОЧКИ ДЕЛАЮТ МЕШКИ ПОД ГЛАЗАМИ
بی پاسخЕлена Иванова پرسید ۹ ماه پیش
۱۲ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ГДЕ ДЕЛАЮТ ЭКСПЕРТИЗУ КАМНЕЙ ИЗ ПОЧЕК
بی پاسخОля Кошелева پرسید ۹ ماه پیش • 
۱۳ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
КАК ДЕЛАЮТ ПРОКОЛ ОПЕРАЦИЮ ПРИ КАМНЕ В ПОЧКЕ
بی پاسخАнастасия Кононова پرسید ۹ ماه پیش
۲۴ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
КОГДА ОТКАЗЫВАЮТ ДВЕ ПОЧКИ ЧТО ДЕЛАЮТ
بی پاسخНастя Иванова پرسید ۹ ماه پیش
۲۰ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ГДЕ ДЕЛАЮТ ЭМБОЛИЗАЦИЮ ГЕМАНГИОМЫ ПЕЧЕНИ
بی پاسخМария Булатова پرسید ۸ ماه پیش • 
۱۸ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ФИБРОСКАН ПЕЧЕНИ КАК ДЕЛАЮТ
بی پاسخЕлена Филиппова پرسید ۸ ماه پیش
۱۷ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ГДЕ ДЕЛАЮТ ЭЛАСТОГРАФИЮ ПЕЧЕНИ В МОСКВЕ
بی پاسخВиктория Семенова پرسید ۸ ماه پیش
۷ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
АНАЛИЗ НА ФИБРОЗ ПЕЧЕНИ КАК ДЕЛАЮТ
بی پاسخЕлена Фомина پرسید ۸ ماه پیش
۷ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
КАК ДЕЛАЮТ УЗИ ПРОСТАТЫ МУЖЧИН
بی پاسخАлёнка Магомедова پرسید ۸ ماه پیش
۳ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
МАССАЖ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ЧЕМ ДЕЛАЮТ
بی پاسخОля Миронова پرسید ۸ ماه پیش • 
۱۱ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
АДЕНОМА ПРОСТАТЫ КОГДА ДЕЛАЮТ ОПЕРАЦИЮ
بی پاسخЕлена Мишина پرسید ۸ ماه پیش
۱۳ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها