سوالات

سوالات

سوالاتبرچسب سوال: глаза
فیلتر:همهبی پاسخحل شدهبسته شدهبی پاسخ
ГЛАЗА ЛЮДЕЙ С БОЛЬНОЙ ПЕЧЕНЬЮ
بی پاسخАлёна Галкина پرسید ۲ سال پیش
۴۱ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ПРИ ЦИРРОЗЕ ПЕЧЕНИ ЖЕЛТЕЮТ ГЛАЗА У ЧЕЛОВЕКА
بی پاسخЕкатерина Шевчук پرسید ۲ سال پیش
۳۹ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
КАК ПЕЧЕНЬ ВЛИЯЕТ НА ГЛАЗА
بی پاسخАлександра Власова پرسید ۲ سال پیش • 
۴۰ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها