سوالات

سوالات

سوالاتبرچسب سوال: гипертензии
فیلتر:همهبی پاسخحل شدهبسته شدهبی پاسخ
ОСЛОЖНЕНИЯ ЦИРРОЗА ПЕЧЕНИ И ПОРТАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ
بی پاسخФрося Соколова پرسید ۲ سال پیش
۴۶ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها