سوالات

سوالات

سوالاتبرچسب سوال: геморрое
فیلتر:همهبی پاسخحل شدهبسته شدهبی پاسخ
ИХТИОЛОВЫЕ СВЕЧИ ПРИ ПРОСТАТИТЕ И ГЕМОРРОЕ
بی پاسخНастя Шорохова پرسید ۶ ماه پیش • 
۱۱ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ПРИ ГЕМОРРОЕ И ПРОСТАТИТЕ ОДНОВРЕМЕННО СВЕЧИ
بی پاسخКристина Жукова پرسید ۶ ماه پیش • 
۲۱ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
УПРАЖНЕНИЯ ПРИ ГЕМОРРОЕ И ПРОСТАТИТЕ
بی پاسخАлина Бушуева پرسید ۶ ماه پیش
۱۸ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
АНТИБИОТИК ПРИ ГЕМОРРОЕ С ТЕМПЕРАТУРОЙ
بی پاسخЕлена Смирнова پرسید ۶ ماه پیش
۲۰ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
БЕЛОЕ ВИНО ПРИ ГЕМОРРОЕ
بی پاسخВикуля Богданова پرسید ۶ ماه پیش
۲۴ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ЧТО ПИТЬ ПРИ ВНУТРЕННЕМ ГЕМОРРОЕ
بی پاسخНадежда Леонова پرسید ۶ ماه پیش • 
۳۰ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ФЛЕБОДИА ۶۰۰ ПРИ НАРУЖНОМ ГЕМОРРОЕ
بی پاسخАнна Малахова پرسید ۶ ماه پیش
۳۶ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ДЕТРАЛЕКС ПРИ ГЕМОРРОЕ СКОЛЬКО ПИТЬ ДНЕЙ
بی پاسخАнна Ларионова پرسید ۶ ماه پیش
۲۹ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
МАЗЬ ЛЕВОМЕКОЛЬ ПРИ ГЕМОРРОЕ МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ
بی پاسخСоня Иванова پرسید ۶ ماه پیش • 
۳۳۷ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ДЛЯ ВЕН ТАБЛЕТКИ И СОСУДОВ ПРИ ГЕМОРРОЕ УКРЕПЛЕНИЯ
بی پاسخЛюдмила Морозова پرسید ۶ ماه پیش • 
۲۰ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
КАКУЮ МАЗЬ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРИ ГЕМОРРОЕ ВНУТРЕННЕМ
بی پاسخЛариса Иванова پرسید ۶ ماه پیش
۱۴ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
МОЖЕТ ЛИ ПРИ ГЕМОРРОЕ БЫТЬ КАЛ С КРОВЬЮ
بی پاسخМария Абрамова پرسید ۶ ماه پیش
۴۳ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ЧЕМ ПОМОГАЮТ СВЕЧИ ПРИ ГЕМОРРОЕ
بی پاسخМария Русакова پرسید ۶ ماه پیش • 
۱۲ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ЧТО ЕСТЬ И ПИТЬ ПРИ ГЕМОРРОЕ СПИРТНОЕ
بی پاسخИрина Назарова پرسید ۶ ماه پیش
۲۰ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها