سوالات

سوالات

سوالاتبرچسب سوال: геморроем
فیلتر:همهبی پاسخحل شدهبسته شدهبی پاسخ
СТЕСНЯЮСЬ ИДТИ К ПРОКТОЛОГУ С ГЕМОРРОЕМ ФОРУМ
بی پاسخСоня Ефимова پرسید ۶ ماه پیش
۲۹ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
МОЖНО ЛИ С ГЕМОРРОЕМ ХОДИТЬ В ЗАЛ
بی پاسخДиляра Ахмадиева پرسید ۶ ماه پیش • 
۲۲ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
КАК ЗАБОЛЕТЬ ГЕМОРРОЕМ МОЖНО
بی پاسخАлла Шубина پرسید ۶ ماه پیش
۳۱ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
С ГЕМОРРОЕМ К КАКОМУ ДОКТОРУ ОБРАЩАТЬСЯ
بی پاسخВикуся Корчагина پرسید ۶ ماه پیش
۱۳ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
КАК СХОДИТЬ В ТУАЛЕТ С ГЕМОРРОЕМ
بی پاسخСветлана Кудрявцева پرسید ۶ ماه پیش
۱۷ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
РОДЫ С ОБОСТРЕННЫМ ГЕМОРРОЕМ
بی پاسخМария Омск پرسید ۶ ماه پیش • 
۱۷ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
КАК МУЖЧИНА ОТНОСИТСЯ К ЖЕНЩИНЕ С ГЕМОРРОЕМ
بی پاسخКарина Прекрасная پرسید ۶ ماه پیش
۴۶ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
С ГЕМОРРОЕМ МОЖНО РОЖАТЬ САМОЙ
بی پاسخОксана Козлова پرسید ۶ ماه پیش
۸۹ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
КАК СПРАВЛЯЛИСЬ С ГЕМОРРОЕМ ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ
بی پاسخКатя Николаева پرسید ۶ ماه پیش
۱۹ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها