سوالات

سوالات

سوالاتبرچسب سوال: выходит
فیلتر:همهبی پاسخحل شدهبسته شدهبی پاسخ
КАКИЕ ЛЕКАРСТВА ПИТЬ КОГДА ВЫХОДИТ КАМЕНЬ ИЗ ПОЧКИ
بی پاسخЛюдмила Харуно پرسید ۸ ماه پیش • 
۳۲ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ВЫХОДИТ ПЕСОК ИЗ ПОЧЕК КАК ДОЛГО
بی پاسخЕлена Борисова پرسید ۸ ماه پیش
۲۵ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ВЫХОДИТ ПЕСОК ИЗ ПОЧЕК У МУЖЧИН КАК ЛЕЧИТЬ
بی پاسخДиана Ощепкова پرسید ۸ ماه پیش
۱۰ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
КАК ПРОВЕРИТЬ ВЫХОДИТ ЛИ ПЕСОК ИЗ ПОЧЕК
بی پاسخЮлия Попова پرسید ۸ ماه پیش
۱۵ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ПЕСОК В ПОЧКАХ СКОЛЬКО ВЫХОДИТ
بی پاسخСветлана Шакирова پرسید ۸ ماه پیش
۱۲ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
КАК ПОНЯТЬ КАК ВЫХОДИТ ПЕСОК ИЗ ПОЧЕК
بی پاسخМария Журавлева پرسید ۸ ماه پیش
۱۱ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ПЕСОК ВЫХОДИТ ИЗ ПОЧКИ СИМПТОМЫ
بی پاسخТаня Захарова پرسید ۸ ماه پیش
۱۸ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
КАК ВЫХОДИТ ПЕСОК ИЗ ПОЧКИ У МУЖЧИН
بی پاسخМарго Смагина پرسید ۸ ماه پیش
۱۲ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ЕСЛИ ВЫХОДИТ КАМЕНЬ ИЛИ ПЕСОК ИЗ ПОЧЕК СИМПТОМЫ
بی پاسخЮлия Андреевна پرسید ۸ ماه پیش
۲۱ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ЕСЛИ КАМЕНЬ БОЛЬШОЙ В ПОЧКЕ ВЫХОДИТ
بی پاسخАлина Прохорова پرسید ۸ ماه پیش • 
۲۰ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
КОГДА ВЫХОДИТ ПЕСОК ИЗ ПОЧЕК СИМПТОМЫ У МУЖЧИН ЦВЕТ МОЧИ
بی پاسخАнастасия Сидорова پرسید ۸ ماه پیش
۲۴ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها