سوالات

سوالات

سوالاتبرچسب سوال: вылечить
فیلتر:همهبی پاسخحل شدهبسته شدهبی پاسخ
КАК ВЫЛЕЧИТЬ КИСТУ НА ПРАВОЙ ПОЧКЕ
بی پاسخКристина Слесарчук پرسید ۱ سال پیش • 
۵۳ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
МОЖНО ВЫЛЕЧИТЬ РАСТОРОПШЕЙ ГЕПАТОЗ ПЕЧЕНИ
بی پاسخВалентина Шестакова پرسید ۱ سال پیش
۲۶ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
МОЖНО ЛИ ВЫЛЕЧИТЬ ПЕЧЕНЬ СОДОЙ
بی پاسخОлеся Александрова پرسید ۱ سال پیش
۳۶ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
КАК ВЫЛЕЧИТЬ ПЕЧЕНЬ ОТ АЛКОГОЛИЗМА
بی پاسخКсюша Авдеева پرسید ۱ سال پیش • 
۳۰ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
КАК ВЫЛЕЧИТЬ ПОДЖЕЛУДОЧНУЮ ЖЕЛУДОК И ПЕЧЕНЬ
بی پاسخРуфина Даутова پرسید ۱ سال پیش • 
۴۸ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
МОЖНО ВЫЛЕЧИТЬ РАК С МЕТАСТАЗАМИ В ПЕЧЕНЬ
بی پاسخМарина Осипова پرسید ۱ سال پیش
۳۲ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
МОЖНО ЛИ ВЫЛЕЧИТЬ РАК ЕСЛИ ЕСТЬ МЕТАСТАЗЫ В ПЕЧЕНИ
بی پاسخМария Боброва پرسید ۱ سال پیش
۳۰ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ГДЕ ВЫЛЕЧИТЬ КАМЕНЬ В ПОЧКАХ
بی پاسخЛюдмила Сергеева پرسید ۱ سال پیش • 
۴۹ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
МОЖНО ЛИ ВЫЛЕЧИТЬ ПИЕЛОНЕФРИТ ИГЛОУКАЛЫВАНИЕМ
بی پاسخАлена Киселева پرسید ۱ سال پیش
۳۱ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
МОЖНО ЛИ ПОЛНОСТЬЮ ВЫЛЕЧИТЬ ПИЕЛОНЕФРИТ
بی پاسخДинара Сорокина پرسید ۱ سال پیش • 
۴۰ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ПОДСКАЖИТЕ КАК ВЫЛЕЧИТЬ ПСОРИАЗ
بی پاسخМаша Прохорова پرسید ۱ سال پیش
۴۰ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
КАК ВЫЛЕЧИТЬ ИНТОКСИКАЦИИ ПЕЧЕНИ
۳۹ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
МОЖНО ЛИ ВЫЛЕЧИТЬ ПЕЧЕНЬ АЛКОГОЛИКА
بی پاسخДина Дубровская پرسید ۱ سال پیش
۱۶ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها