سوالات

سوالات

سوالاتبرچسب سوال: внутренний
فیلتر:همهبی پاسخحل شدهبسته شدهبی پاسخ
ВНУТРЕННИЙ ГЕМОРРОЙ ОТЛИЧИЕ ОТ ВНЕШНЕГО
بی پاسخЛика Ковалева پرسید ۷ ماه پیش
۱۹ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ВНУТРЕННИЙ ГЕМОРРОЙ ПО ОДНУ СТОРОНУ
بی پاسخИрина Сергеева پرسید ۷ ماه پیش • 
۲۵ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
СВЕЧИ ОТ ВНУТРЕННИЙ ГЕМОРРОЙ У ЖЕНЩИН
بی پاسخМаргарита Грошева پرسید ۷ ماه پیش
۲۳ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
КАК УЗНАТЬ ВНУТРЕННИЙ ГЕМОРРОЙ ИЛИ НАРУЖНЫЙ
بی پاسخАнна Кутузова پرسید ۷ ماه پیش
۲۶ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
КАК ВЫЛЕЧИТЬ ВНУТРЕННИЙ ГЕМОРРОЙ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ БЫСТРО
بی پاسخНастя Власова پرسید ۷ ماه پیش
۵۳ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
КРОВИ ВНУТРЕННИЙ ГЕМОРРОЙ
بی پاسخАнжела Магомедова پرسید ۷ ماه پیش
۲۰ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ВНУТРЕННИЙ И ВНЕШНИЙ ГЕМОРРОЙ ОТЛИЧИЕ
بی پاسخМария Авдеева پرسید ۷ ماه پیش
۱۷ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ВНУТРЕННИЙ ГЕМОРРОЙ ПОСТОЯННО КРОВОТОЧИТ
بی پاسخЮлия Кузнецова پرسید ۷ ماه پیش • 
۲۳ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
КРОВИТ ГЕМОРРОЙ ВНУТРЕННИЙ ПОЧЕМУ
بی پاسخИрина Тихонова پرسید ۷ ماه پیش • 
۳۳ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
КАК ОБЕЗБОЛИТЬ ГЕМОРРОЙ ВНУТРЕННИЙ
بی پاسخЛена Мехоношина پرسید ۷ ماه پیش
۱۶ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ГЕМОРРОЙ ВНУТРЕННИЙ ЛЕЧЕН
بی پاسخИрина Паршина پرسید ۷ ماه پیش
۲۶ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ПРОРВАЛ ВНУТРЕННИЙ ГЕМОРРОЙ ЧТО ДЕЛАТЬ
بی پاسخВероника Волкова پرسید ۷ ماه پیش • 
۲۹ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ЧЕМ МОЖЕТ БЫТЬ ОПАСЕН ВНУТРЕННИЙ ГЕМОРРОЙ
بی پاسخЕва Фирсова پرسید ۷ ماه پیش
۲۴ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
КАК У СЕБЯ НАЩУПАТЬ ВНУТРЕННИЙ ГЕМОРРОЙ
بی پاسخАнастасия Чернова پرسید ۷ ماه پیش
۲۹ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
ВНУТРЕННИЙ ГЕМОРРОЙ ЛОПНУЛ УЗЕЛ
بی پاسخАлла Тарасенко پرسید ۷ ماه پیش
۲۸ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها