سوالات

سوالات

سوالاتبرچسب سوال: влиять
فیلتر:همهبی پاسخحل شدهبسته شدهبی پاسخ
МОЖЕТ ЛИ КАМЕНЬ В ПОЧКАХ ВЛИЯТЬ НА ДАВЛЕНИЕ
بی پاسخЕкатерина Степанова پرسید ۲ سال پیش
۶۹ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها