سوالات

سوالات

سوالاتبرچسب سوال: влиять
فیلتر:همهبی پاسخحل شدهبسته شدهبی پاسخ
МОЖЕТ ЛИ КАМЕНЬ В ПОЧКАХ ВЛИЯТЬ НА ДАВЛЕНИЕ
بی پاسخЕкатерина Степанова پرسید ۶ ماه پیش
۲۸ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها
МОЖЕТ ЛИ ГЕМОРРОЙ ВЛИЯТЬ НА ЗАПОРЫ
بی پاسخАнастасия Никифорова پرسید ۷ ماه پیش
۲۳ بازدیدها۰ پاسخ ها۰ رای ها